Miljøovervåking for industrien

Kravene til industrien om overvåking er i endring på grunn av innføringen av vanndirektivet. Det kan være at ny overvåking må på plass, at eksisterende overvåking må tilpasses eller at utslipp og forholdene i resipienten må dokumenteres bedre. Samtidig som kravene til dokumentasjon blir større, øker også mulighetene til å vise at miljøtiltak nytter og at utslippene er under kontroll.

Miljøovervåking i henhold til vannforskriften

NIVA har lang erfaring med overvåking, både med oppdrag for industri og forvaltning. Under etableringen av vannforskriften i Norge har NIVA vært en ledende aktør og bidratt til utforming av basisovervåking for forvaltningen; for økologi og kjemi og for ferskvann og marint. Flere forskere fra NIVA har jobbet, også internasjonalt i regi av EU, med å utarbeide veiledere for karakterisering, klassifisering og overvåking av vannforekomster samt utvikling av indekser og det nasjonale nettverket for basisovervåking.

>> Last ned vår brosjyre her

Det finnes flere ulike former for overvåking i vannforskriften og for industrien er tiltaksorientert overvåking aktuelt. På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIVA nylig revidert en eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking med eksempler fra treforedling, aluminiumsindustri, annen elektrometallurgisk industri, tekstilindustri og behandlingsanlegg for farlig avfall. Det er også utarbeidet et forslag til veileder for fastsetting av innblandingssoner, hvor grenseverdier i vannforskriften kan overskrides.

feltarbeid_snoelekter_2_hbo.jpg

NIVA kan tilby

  • utforming av overvåkingsprogrammer og gjennomføring av overvåking som tilfredsstiller kravene gitt i vannforskriften for innsjøer, elver og marine vannforekomster
  • bearbeiding og rapportering av data
  • kildesporing og kildeanalyse
  • miljørisikovurdering
  • tiltaksanalyse
  • tilstandsvurdering
  • forslag til restaureringstiltak

Noen eksempler på NIVA-rapporter for industrien

Ranneklev, S., Kile, M., Bækken, T., Lund, E. (2013): Tiltaksrettet overvåkning i Glomma – Utslipp fra Borregaard.

Ranneklev, S., Muthanna, T., Øxnevad, S., Lund, E., Molvær, Jarle. (2011): Utslipp av overflatevann fra Eramet Norway i Porsgrunn.

Rognerud, S., Fjeld, E. (2008): Hydro Aluminum Karmøy. PAH og metaller i innsjøer i regionen rundt aluminiumsverket.

Rognerud, S., Fjeld, E., Skjelkvåle, B. L., Røyset, O. (2007): Hydro Aluminium Sunndal. PAH, metaller og vannkvalitet i innsjøer i regionen rundt aluminiumsverket.

>> Besøk NIVAs rapportarkiv

 

Kontaktpersoner:

Elver og innsjøer:
Sissel B. Ranneklev, seniorforsker
Tlf.nr: 411 08 70

Kystvann:
Mats Walday, forskningsleder
Tlf.nr: 971 51 705

>> Se også referat og presentasjoner fra NIVAs seminar "Industrien og Vanndirektivet"

 

Sist oppdatert 10.04.2014