Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges ledende vannfaglige kompetansesenter for miljø- og ressursspørsmål knyttet til vann og utfører forskning, overvåking, rådgivning, innovasjons- og utviklingsarbeid. NIVA arbeider i ferskvann og i marine områder med fokus på de kystnære områdene, og dette arbeidet i samspillet mellom ferskvann og marin påvirkning gjør instituttet unikt.

Kontakt:

Elver og innsjøer:
Sissel B. Ranneklev, seniorforsker
Tlf.nr: 411 08 70

Kystvann:
Mats Walday, forskningsleder
Tlf.nr: 971 51 705

Sist oppdatert 17.09.2015