Miljøprøvebanken – en gullgruve for forskning

1. januar 2016 åpner Miljøprøvebanken for uttak. Miljødirektoratet og Forskningsrådet inviterer forskere, forvaltning, næringsliv og andre interesserte til seminar om mulighetene som ligger i det unike arkivet.

Sted: CIENS Toppsenter, Forskningsparken
Når: 14.01.2016 ,10:00 - 15:30

Miljøprøvebanken ble etablert i 2012, men er fremdeles ukjent for mange. 1. januar 2016 åpnes den for uttak.

På seminaret 14. januar hos CIENS Toppsenter i Forskningsparken vil intensjonene og mulighetene i banken bli presentert.

På seminaret vil du få høre om hvordan tilsvarende arkiver fungerer i våre naboland, hvilke forvaltningsbehov banken kan fylle og hvordan forskningsmiljøene ser på bidrag til fremtidig forskning.

Seminaret vil være spesielt nyttig for forskere som arbeider med tidsserier med kjemiske parametere og som ønsker å benytte prøver fra Miljøprøvebankens arkiv i fremtidige prosjekter støttet av Forskningsrådet.

Miljøprøvebanken eies av Klima– og miljødepartementet, styres av Miljødirektoratet og driftes av   Forskningssenter for miljø og samfunn (CIENS).

>> Les mer og meld deg på hos MIljødirektoratet

Sist oppdatert 14.01.2016