Miljøteknologi venstremeny

"I store deler av verden ser vi nå en økt satsing på utvikling og bruk av miljøteknologi for å svare på disse utfordringene. Miljøteknologi må være med i grunnlaget for utvikling av framtidas samfunn – både i Norge og internasjonalt".

- Regjeringens strategi for miljøteknologi

Sist oppdatert 18.04.2016