Nytt skritt på veien mot friskmelding av Lærdalselva

Veterinærinstituttet har undersøkt om laksunger fra Lærdalselva er infisert med Gyrodactylus salaris. Parasitten ble ikke påvist.

NIVA, i samarbeid med Veterinærinstituttet, NINA, og en rekke andre partnere behandlet Lærdalselva med surt aluminium i 2011 og 2012. Målet med behandlingen var å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

I august 2015 fanget Veterinærinstituttet til sammen 223 laksunger ved ulike lokaliteter i elva, og undersøkelsene viste da at ingen av disse var infisert med G. salaris. Svært gledelig er det at de tilsvarende undersøkelsene for 2016 heller ikke viste tegn til parasitten. I slutten av august 2016 ble det samlet inn 244 laksunger fra 20 stasjoner i elva.

- Vi vet at en friskmelding av Lærdalselva vil bety svært mye for mange, både i og utenfor Lærdal, og det er derfor hyggelig å kunne formidle de gode resultatene fra den første av to innsamlinger i 2016, sier Sigurd Hytterød, prosjektleder og forsker ved Veterinærinstituttet, i en sak på Veterinærinstituttets hjemmesider.

Aluminiumsulfat (AlS-metoden), som elva ble behandlet med i 2011 og 2012, er en skånsom behandlingsmetode som kan fjerne G. salaris fra vassdrag uten at laks og annen fisk dør. Lærdalselva har vært en sentral arena for utvikling av AlS-metoden, og det er knyttet stor spenning til resultatet fra behandlingen.

- Vi er nå svært nærme målet om utryddelse med AlS, sier Atle Hindar, regionleder i NIVA.

- Da er vi også svært nærme målet om å ha utviklet et miljøvennlig alternativ til rotenon.

>> Les også: Fortsatt ikke påvist gyro i Lærdalselva etter behandlingen i 2011-2012

Sist oppdatert 26.09.2016