MPB venstremeny

Miljøprøvebanken inneholder dypfryste prøver fra blant annet fisk og fugler fra hele landet og Arktis. Prøvene som legges i banken blir tidskapsler som tar vare på dagens miljø, slik at de kan analyseres med framtidas kunnskap. Lokalene til Miljøprøvebanken ligger i underetasjen i Forskningsparken/CIENS, og brer seg over 200 m². Behandling og opparbeiding av innsamlet materiale gjøres i to dedikerte laboratorier. Prøvene blir så bevart i et kompakt frysearkiv (-25°C) eller i ultrafrysere (-85°C). Miljøprøvebanken eies av Klima – og Miljødepartementet og styres av Miljødirektoratet. Den daglige driften er tillagt CIENS som nasjonal oppgave.

Kontakt

post@miljoprovebanken.no

Besøk bankens hjemmeside

Sist oppdatert 01.02.2016