Narkotikabruk i europeiske storbyer

Forskere har analysert kloakk og avløpsvann i 44 europeiske byer for å kartlegge narkotikabruken hos innbyggerne. Dette er den mest omfattende avløpsvannanalysen som er foretatt noensinne.

Funnene fra det største europeiske prosjektet innenfor avløpsvannanalyse (WWA; wastewater analysis) ble 27. mai 2014 presentert i en artikkel i tidsskriftet Addiction.

Formålet med prosjektet, som ble ledet av det europeiske nettverket SCORE, var å vurdere og sammenligne hvor og når ulovlig narkotikabruk foregår i Europas storbyer. SCORE-nettverket ledes av Dr. Kevin Thomas, Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Fra Oslo til Nikosia, fra London til Lisboa, har forskerne analysert prøver fra avløpsvann i byenes renseanlegg. Avløpsvann fra cirka 8 millioner mennesker ble sjekket for spor av fem typer narkotika: amfetamin, cannabis, kokain, ecstasy og metamfetamin.

Resultatene gir et verdifullt bilde av narkotikatrafikken gjennom byene i studien, og avslører store regionale variasjoner i forbruket av de ulovlige stoffene. Under følger noen eksempler:

  • Bruk av kokain var høyere i vestlige og noen sørlige byer, og lavere i nordlige og østlige byer.
  • Bruk av amfetamin var – til tross for å være relativt jevnt fordelt over Europa – høyere i nordlige og nordvestlige deler av verdensdelen.
  • Forbruket av metamfetamin, som generelt har vært lavt og konsentrert rundt og i Tsjekkia og Slovakia, virker å være introdusert i de østlige delene av Tyskland og Nord-Europa.
  • Da ukentlige forbruksmønster ble tegnet opp, viste undersøkelsene at forbruket av kokain og ecstasy fikk en kraftig økning i helgene, mens forbruket av metamfetamin og cannabis virket å være jevnere fordelt gjennom uken.

Undersøkelsene ble foretatt i to enukersperioder, i april 2012 og i mars 2013. I 2012 involverte studien 23 byer i 11 land, mens i 2013 var antallet utvidet til 42 byer i 21 land. Data fra en tilsvarende studie i 2011 (19 byer i 11 land) ble brukt som sammenligningsgrunnlag.

Oslo var den eneste byen i Norge som var en del av undersøkelsen. Tallene viser blant annet at:

  • Bruk av kokain i Oslo er under gjennomsnittet i Europa, men forbruket økte betraktelig mellom 2011 og 2012.
  • Bruk av amfetamin hadde en signifikant økning mellom 2011 og 2013, noe som førte Oslo fra under til over gjennomsnittet i Europa.
  • Metamfetamin-bruken har sunket betraktelig i perioden 2011-2013, men med unntak av Tsjekkia, Slovakia og Øst-Tyskland har Oslo fortsatt et høyt forbruk sammenlignet med andre land.
  • Bruk av ecstasy er under det europeiske gjennomsnittet og uten signifikante endringer.
  • Cannabis-nivåene var over det europeiske gjennomsnittet, med Oslo-forbruket rangert som nr. 10 av 44 byer i undersøkelsen.

SCORE-rapporten konkluderer med at WWA-analyser åpner muligheter for hurtigere innsamling og rapportering enn nasjonale meningsmålinger. Regelmessig bruk av denne analyseformen vil - som et supplement til andre metoder for overvåking av narkotikabruk - kunne kaste mer lys over stoffbruk i Europa, inkludert bruken av nye psykoaktive substanser. Konklusjonene er tatt opp i årsrapporten til EUs narkotikaovervåkingssenter EMCDDA.
 

Referanse: Ort C, van Nuijs ALN, Berset J-D, et al. ‘Spatial differences and temporal changes in illicit drug use in Europe quantified by wastewater analysis’, Addiction 109: doi: 10.1111/add.12570

>> Se EMCDDAs interaktive kart over narkotikabruk i studiens utvalg

>> Flere spørsmål? Les vår FAQ.

Sist oppdatert 17.09.2015