Sammenligner narkotikabruk i Oslo, Bergen og Hamar

For første gang har forskere sammenlignet sporstoffer i kloakkvann, som avslører narkotikabruk på tvers av norske byer. Den totale narkotikabruken i Oslo, Bergen og Hamar er undersøkt av forskere fra NIVA.

>> Last ned det komplette datasettet for narkotikabruk i de tre byene (excel-fil)

Forskerne har undersøkt kloakkvann fra renseanleggene for de tre byene. I tillegg til mer utbredte stoffer som kokain og metamfetamin, har de undersøkt khat og syntetiske cannabinoider. Sistnevnte er også kjent som «legal highs» eller «spice».

Det vi spiser, drikker, sniffer, røyker eller injiserer skilles ut med urin som nye sporstoffer når vi besøker toalettet. Sporstoffene kalles biomarkører, og ender opp som del av kloakkvannet på renseanlegg.

Når NIVAs forskere tar prøver fra renseanlegg er det mengden av biomarkør-stoffene som gjør det mulig å regne ut hvor mye narkotika som brukes i en by. Tallene fra analysene justeres mot befolkningen i de aktuelle byene, slik at man kan sammenligne resultatene direkte.

Prøvene som sammenligner narkotikabruken er hentet fra VEAS (Oslo), HIAS (Hamar) og Knappen (Bergen). Prøvene ble tatt i helgen 13-16. juli 2012, og de påfølgende resultatene gjelder denne perioden.

Dette er hovedfunnene fra studien:

 • I samtlige tre byer brukes syntetiske cannabinoider. Bruken er størst i Hamar, etterfulgt av Bergen. Bruken er lavest i Oslo.
   
 • Khat finner man kun spor av i Oslo. Det tygges nærmere 100 gram khat per 1000 innbyggere i Oslo. Dette utgjør rundt 50 kilo per dag i den målte perioden.
   
 • Metamfetamin brukes mer enn kokain i Bergen og Hamar. I Oslo brukes stoffet tre ganger mer enn på Hamar, men bare en og en halv gang mer enn i Bergen.
   
 • Kokain er mest brukt i Oslo. Folk i Oslo sniffer nesten fem ganger mer enn de gjør på Hamar, og tre ganger mer enn bergenserne.
   
 • Cannabis og hasj brukes omtrent like mye i Bergen og på Hamar, og i Oslo brukes halvannen gang mer enn dette.
   
 • Ecstasy-bruken er svært lav i alle de tre byene

Kunnskap om narkotikaforbruk danner et viktig grunnlag for utvikling av effektiv narkotikapolitikk, og for å anslå virkningsgraden av eksisterende politikk.

- Vår tilnærming i kloakken i byene gir svært nøyaktige og pålitelige data om den totale mengden av narkotika som brukes i en by, sier Dr. Kevin Thomas, Forskningsleder i NIVA.

Resultatene fra studien av dopbruk i Oslo, Bergen og Hamar er publisert i den vitenskapelige journalen ‘Drug testing and analysis’.

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har i samarbeid med NIVA sendt ut et brev til flere norske kommuner, som tilbyr måling av narkotikabruk i kloakken i deres område. Hvis flere kommuner velger å delta vil forskerne kunne sammenligne narkotikabruken på tvers av ennå flere norske byer.

For mer informasjon, kontakt:

For informasjon om brevene som er sendt til norske kommuner, kontakt:

Relaterte saker:

Sist oppdatert 05.04.2013