NIVA ansetter to nye forskningsdirektører

Etter en spennende rekrutteringsprosess har NIVA nå ansatt Thorjørn Larssen og Claus Beier som nye forskningsdirektører.

I januar ble to forskningsdirektør-stillinger lyst ut av NIVA, og mange godt kvalifiserte søkere meldte sin interesse. Nå er jakten på nye ledere fullført, og NIVAs administrerende direktør Greta Bentzen er svært fornøyd med nyansettelsene.

- Vi har vært opptatt av å finne målrettede og ambisiøse ledere, som er handlingsorienterte, samlende og inspirerende. I Thorjørn Larssen og Claus Beier har vi funnet forskningsdirektører som i tillegg har solid ledererfaring og tung faglig kompetanse, sier Bentzen.

Thorjørn Larssen thorjoern-larssen_web.jpg
Larssen tiltrådte som forskningsdirektør i april. Han har vært forsker i NIVA siden 2000, og i de to siste årene forskningsleder for NIVAs seksjon for miljøgifter i ferskvann. Han har i tillegg koordinert NIVAs strategiske satsing innen nye miljøgifter og er Professor 2 i miljøkjemi ved Universitetet i Oslo.

- Etter 13 år i NIVA har jeg fått god innsikt i NIVAs unike faglige bredde. Jeg ønsker å stimulere til et godt samarbeid på tvers av faggrenser, slik at kompetansebredden utnyttes til det maksimale, sier han.

Thorjørn Larssens faglige bakgrunn er innen miljøkjemi og biogeokjemi. Han har jobbet mye med hvordan ulike forurensninger transporteres, omdannes og lagres i miljøet. Internasjonalt samarbeid har alltid vært et viktig element i Larssens forskning og han er opptatt av mulighetene samarbeid over landegrensene gir, både vitenskapelig og for å løse miljøutfordringene. Larssen har tidligere vært gjesteprofessor ved Tsinghua-universitet i Beijing og Det kinesiske vitenskapsakademiet, og har bodd to år i Kina.

- NIVA skal bidra til en bærekraftig framtid med forskning og ny kunnskap. For å forstå og løse store og moderne miljøutfordringer må vi kombinere kunnskap fra ulike fagfelt, sektorer og kulturer. Derfor er det viktig for meg å bidra til et godt klima for samarbeid mellom NIVA-forskere og både fagfolk og brukere av kunnskapen vår, nasjonalt og internasjonalt, sier han.

Claus Beier claus-beier_web.jpg
Beier tiltrer som Forskningsdirektør i august. Han kommer fra stillingen som leder for Centre for Ecosystems and Environmental Sustainability ved Danmarks Tekniske Universitet. I tillegg har han gjennom 20 år vært leder og koordinator for mange store nasjonale og internasjonale prosjekter, blant dem flere EU-prosjekter.

- Jeg hadde mitt første møte med NIVA-forskere for over 30 år siden, i arbeid med klimaprosjekter. NIVA var allerede den gang med CLIMEX-prosjektet blant de mest innovative i verden innen klimaeksperimenter. NIVA har staket ut en solid strategi for de neste årene, og jeg ser fram til å bidra til at instituttet når de ambisiøse målene som er satt, sier han.

Claus Beiers forskningsinteresser er særlig innen terrestriske økosystemer og klimaendringer. Han har jobbet mye med å integrere observasjoner, overvåking og eksperimenter med matematiske modeller, og har en forkjærlighet for å bruke teknologiske storskala-eksperimenter til å simulere påvirkninger på naturlige prosesser.

- Systematiske modeller og et helhetlig på blikk på økosystemers funksjon lar seg fint overføre fra terrestrisk til akvatisk forskning, og jeg håper at friske, danske, terrestriske øyne kan bidra til nyskapende NIVA-forskning i årene som kommer. Jeg har også sterk tro på at løsningene på globale utfordringer, som klimaendringer, finnes best gjennom internasjonalt forskningssamarbeid. I den forbindelse håper jeg at mitt nettverk blir nyttig, sier han.

Godt rustet
NIVAs strategi mot 2020 (se .pdf) beskriver NIVAs rolle for å finne løsninger på nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bruk og vern av vannressurser, og hvordan NIVA skal bidra til en bærekraftig framtid. NIVAs mål er å levere relevant og avgjørende forskningsbasert kunnskap til beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt, og bidra til verdiskapning for næringsliv og samfunn.

– Med de to nye forskningsdirektørene Thorjørn Larssen og Claus Beier, sammen med Kristoffer Næs som har vært forskningsdirektør i to år, har vi de beste forutsetningene for å oppfylle NIVAs høye faglige ambisjoner, konkluderer Greta Bentzen.

 

Sist oppdatert 17.09.2015