NIVA-bokskred

Mange NIVA-forskere er flittige forfattere. Flere nye bøker belyser alt fra evolusjon til fiskevelferd, prøvetaking og kjemiske strukturer.


Christopher Harman, Ian Allan og Kevin Thomas er alle NIVA-forskere, og har samskrevet et kapittel i firebindsverket "Comprehensive Sampling and Sample Preparation - Analytical Techniques for Scientists". Boken er utgitt på det vitenskapelige forlaget Academic Press.

- Vi skriver om hvordan man kan bruke passive prøvetakere til å finne organiske stoffer i vann. Prinsippet er enkelt forklart at man lar en prøvetaker stå i vann over tid, slik at stoffene prøvetakeren er laget av absorberer organisk materiale. Da kan man ta membranene i prøvetakeren med tilbake til laboratoriet, og finne ørsmå konsentrasjoner av stoffene man leter etter, sier Dr. Kevin Thomas.

Det publiseres tusenvis av artikler om prøvetaking hvert år, men firebindsverket fra Academic Press gjør et forsøk på å samle kunnskapen, og å gjøre den lett tilgjengelig for forskere og andre interesserte.
 


 

sampling_ap.jpg

Markus Lindholm er forsker i NIVAs seksjon for vannressursforvaltning. Han har skrevet boken "Evolusjon: Naturens kulturhistorie". Boken er utgitt på det norske sakprosaforlaget Spartacus. 

- Jeg forsøker med boken å utfordre vedtatte oppfatninger om hva som kan tenkes å bidra til artsdannelse og evolusjonære endringer, og argumenterer for at kulturelle faktorer, tradisjoner og valg påvirker resultatet av seleksjonsprosessen. Dette er viktig, også fordi det har noe å si for hvilken verdi vi tilkjenner liv og organismer, sier Lindholm.

Boka rommer fortellinger om ribbemaneter som befrukter en eggcelle med både to, tre eller fire sædceller, og vannlopper som fødes med endret kroppsfasong hvis moren lever blant farlig fisk.

  
evolusjon_naturens-kulturhistore.jpg
Evgeny Yakushev er forsker i NIVAs seksjon for oseanografi og fjernmåling. Han har vært redaktør og skrevet store deler av boken "Chemical Structure of Pelagic Redox Interfaces".  Boken er utgitt på det vitenskapelige forlaget Springer, og er en del av serien "The Handbook of Environmental Chemistry".

- I Norge har vi mange anoksiske fjorder og innsjøer. Noen steder er til og med mangel på oksygen en del av den naturlige tilstanden. Slike oksygenreduserende tilstander er kanskje et av hovedproblemene i kystsonen. Samtidig er det ikke så mye fokus på det, forteller Evgeniy.

Boka inneholder blant annet beskrivelse av teknikker og modeller for å følge prosesser i fjorder, og små innsjøer hvor det er oksygenreduserende tilstander.

 


yakushev_chemical-structure.jpg


Torstein Kristensen er forsker i NIVAs seksjon for akvakultur, og hovedforfatter på en artikkel i boken "Welfare of Farmed Fish in Present and Future Production Systems". Åse Åtland, Bjørn Olav Rosseland og Thrond Haugen er medforfattere på artikkelen, i tillegg er Kristensen medforfatter på ytterligere to arbeider i boken.

Boken er utgitt på Springer og presenterer kunnskap fra mer enn 80 eksperter på fiskevelferd.

Artikkelen Kristensen er hovedforfatter for tar for seg norsk settefiskproduksjon.  Gjennom et tverrfaglig samarbeid med stor industrimedvirkning klarte man i perioden 1999-2006 å bygge opp en plattform for forskning, kunnskapsformidling og praktiske tiltak innenfor vannkvalitet i settefiskproduksjonen.  Artikkelen ser nærmere på hvordan fiskens prestasjon i sjøen relaterer seg til produksjonsintensiteten i settefiskanlegg og hvordan vanntemperatur påvirker fiskens vekst og overlevelsesevne.

 

farmed-fish-welfare.jpg

   

 

Sist oppdatert 22.11.2012