NIVA deltar i nytt Senter for fremragende forskning

Forskningsrådet har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Sentrene sikres langsiktig finansiering gjennom ordningen, og NIVA er partner i en satsing som skal forske på radioaktiv stråling i miljøet.

Forskningsrådet har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Sentrene sikres langsiktig finansiering gjennom ordningen, og NIVA er partner i en satsing som skal forske på radioaktiv stråling i miljøet.

NIVA er partner i en satsing fra Universitetet på Ås (UMB), sammen med Strålevernet, Folkehelseinstituttet,  og Veterinærinstituttet og Meteorologisk Institutt. «Centre for Environmental Radioactivity» får status som SFF fra 2013, og langsiktig, grunnleggende forskning på radioaktiv stråling er i fokus.

- For NIVA gir dette muligheter for styrket samarbeid innen miljøeffekter, transport og spredning, toksisitetstesting og risiko, sier NIVAs Prosjektdirektør Merete Ulstein.

Målet med forskningen er å bli i bedre i stand til å møte eventuelle trusler fra både menneskeskapt og naturlig radioaktiv stråling. Senteret ønsker å fremme vitenskapelig grunnlag for bedre risikovurdering og konsekvensanalyser. Senteret bevilges rundt 15,5 millioner kroner i året, ti år fram i tid, og skal ledes av professor Brit Salbu.

- Dette er en fantastisk mulighet til å videreutvikle det gode samarbeidet NIVA har med UMB og andre institusjoner i og utenfor CERAD, sier NIVAs Seniorforsker Knut Erik Tollefsen. Tollefsen har vært Professor-II ved UMB siden 2008, og ledet NIVAs arbeid med søknaden om SFF.     

Forskningsrådet beskriver SFF-ordningen slik: «Et forskningsmiljø som får status som et SFF kan se frem til ti år med ekstra gode økonomiske betingelser. Den langsiktige og gode finansieringen gir sentrene mulighet til å organisere seg slik at de kan drive konsentrert forskning på høyt internasjonalt nivå og utvikle nye samarbeidsforhold for å nå helt i tet internasjonalt.»

Sist oppdatert 17.09.2015