NIVA er på plass på Campus NTNU Gløshaugen i Trondheim

NIVA Region Midt-Norge har flyttet inn i nye lokaler, og er nå samlokalisert med NINA og Artsdatabanken på campus NTNU Gløshaugen.

Realfagsbygget til NTNU og instituttene for biologi, kjemi, geoteknikk, bioteknologi og miljøteknikk ligger også like ved.

- Lokasjonen gir oss et stort fortrinn, sier regionleder Mark Powell, som allerede før flyttingen har lagt vekt på å etablere en god dialog med samarbeidspartnere i regionen. Nå gjelder det å omsette denne positive energien til prosjekter og finansiering.

NIVAs Region Midt-Norge i Trondheim har åtte medarbeidere, med særlig kompetanse på ferskvann og akvakultur.

- Vi jobber med rekruttering og ser på muligheter i regionen. Alle NIVAs forskningsområder er aktuelle og vi ser på hvordan vi kan få til positiv utvikling, sier Powell.

Regionleder Powell ser mange spennende muligheter i de nye lokalene, og nærheten de bringer til forskere fra andre institutter og organisasjoner.

 - Innenfor ferskvann bør det ligge godt til rette for spennende muligheter i vår region, særlig nå som vi holder til rett ved NINA, sier Powell.

Powell trekker også fram bergverk som et område med utviklingsmuligheter, hvor NIVA kan samarbeide med miljøet innenfor miljøteknikk og geoteknikk ved NTNU og SINTEF.

- Bergverk er et relativt uutforsket felt, med mange spennende muligheter. Vi vil gjerne jobbe mer med dette, sier han.

I forbindelse med AquaNor-messen i august vil Powell og resten av NIVA Region Midt-Norge invitere til faglig påfyll og en rundtur i de nye lokalene.

- Invitasjonen kommer litt senere. Det blir et spennende seminar og åpent hus, sier han..

Regionkontoret i Trondheim ligger rett ved togstasjonen Lerkendal, med kort vei til sentrum og flyplassen. Den nye besøksadressen er Høgskoleringen 9, se kart og kontaktinformasjon.

 

Sist oppdatert 17.09.2015