NIVA etablerer regionavdeling i Danmark

1. september ble NIVA Danmark en realitet. Allerede den 3. september var Danmarksavdelingen vert for et DSFMB-møte om vannmiljøplanene.

Under møtet i Dansk Selskab for Marinbiologi ble det lagt frem dokumentasjon på at vannmiljøplanene nå er begynt å virke - samt at man ser en bedring av miljøtilstanden bl.a. i de åpne delene av Kattegat. Samtidig presiseres det at man ikke er helt i mål hva angår økologisk tilstand.

Magasinet Ingeniøren presenterte en foromtale av noen av resultatetene som ble lagt frem på møtet, og den riksdekkende danske avisen Information fulgte opp på lederplass.

NIVA Danmark er en nyetablert og uavhengig forsknings- og rådgivningsvirksomhet på vannmiljøområdet. Særlig fokus har NIVA Danmark på forskningsbasert gjennomføring av en rekke EU-direktiver, bl.a. vannrammedirektivet, havstrategidirektivet og internationale konvensjoner som BDC, HELCOM og OSPAR.

Forsknings - og avdelingsleder er Nikolai Friberg, mens forskningssjef og daglig leder er Jesper H. Andersen.
Se alle NIVA Danmarks medarbeidere på deres hjemmeside.

niva_danmark_logo.jpg

Sist oppdatert 17.09.2015