NIVA-forsker hedres for sin innsats for alternativer til dyreforsøk

Årets Norecopa pris til fremme for erstatning, reduksjon og forbedring av dyreforsøk går i år til forsker Knut Erik Tollefsen i NIVA for hans mangeårige innsats for å utvikle alternativer til dyreforsøk. - Prisen er en anerkjennelse til forskerteamet og gir oss motivasjon til å fortsette arbeidet, sier prisvinneren.

Knut Erik Tollefsen, forsker, NIVANorecopa (Norwegian consensus platform for replacement, reduction and refinement of animal experiments) deler ut prisen for andre gang. 11 nominasjoner fra svært ulike forskningsmiljøer konkurrerte om prisen som består av kr 30 000 og et diplom.

- Prisen skal brukes til å støtte studentutvikling og nyrekruttering til dette viktige og høyaktuelle forskningsområdet, sier Tollefsen.

Norecopa melder at:
Tollefsen og medarbeidere har arbeidet i en årrekke for å utvikle alternativer til giftighetstesting av kjemikalier på forsøksdyr. Over 100 000 syntetiske kjemikalier er i bruk i dag i ulike forbrukerartikler. Arbeidet til NIVA et svært viktig ledd i prosessen med å erstatte flest mulig av forsøksdyrene som brukes til kjemikalietesting med alternative metoder, som f.eks. bruken av cellekulturer.

Les mer på Norecopas hjemmesider

- Dette er et område som er viktig ikke bare vitenskapelig sett, men også utfra et samfunnsøkonomisk og etisk perspektiv. Vi jobber for å finne alternativer til dyreforsøk som er vitenskapelig forsvarlige og godt uttestet, avslutter Tollefsen.

Les mer:
Forsker for færre forsøksdyr (forskning.no)

Sist oppdatert 15.06.2011