Norge og Sudan samarbeider om offshore miljøproblematikk

Norge og Sudan overfører kompetanse innen ytre marin miljøproblematikk.

Jonny Beyer besøkte i uke 24 Khartoum, Sudans hovedstad. Bakgrunnen for besøket var en workshop i regi av samarbeidsprosjektet NIVA har innenfor Miljødirektoratets Olje for Utvikling-program.

- Målsetningen med samarbeidet er kompetanseoverføring mellom Norge-Sudan innen ytre marin miljøproblematikk knyttet til aktiviteter i offshore olje & gass sektoren, med fokus på Rødehavet der Sudans sektor inneholder et vell av verdifulle økosystemkomponenter, sier Beyer.

Workshopen hadde ca 100 deltagere fra mange sudanske institusjoner. 

Hensikten med NIVAs deltagelse er å fremlegge og diskutere de to rapportleveransene som NIVA har i prosjektet, samt å drøfte mulighetene for fremtidige prosjekter og samarbeid.

beyer_sudan.jpg

Bildet viser representanter fra Sudanske myndigheter (petroleumsministeriet og miljøministeriet) og representanter fra ulike universiteter som tilbyr utdanning innenfor miljøvitenskap og marine studier. Til venstre Jonny Beyer, helt til høyre Frank Eklo fra Miljødirektoratet.

Sist oppdatert 15.06.2015