NIVA offisielt godkjent av US Coast Guard som underleverandør og testanlegg for ballastvann

18. mars 2015 ble Norsk institutt for vannforskning (NIVA) godkjent av den amerikanske kystvakten til å utføre tester - både landbasert og ombord på skipene - av rensesystemer for ballastvann på vegne av DNV-GL.

NIVA er det tredje ikke-amerikanske anlegget som tilbyr disse tjenestene, og bare det andre i Europa.

- At NIVA nå er akseptert som underleverandør for testing i samsvar med den amerikanske kystvaktens krav, på vegne av DNV GL, er et produkt av stor innsats og vilje fra vår ballastvanngruppe, sier Stephanie Delacroix, prosjektleder og forsker ved NIVA.

1_solbergstrand.jpg

Denne aksepten fra US Coast Guard kommer samtidig som 10-års jubileet for testfasilitetene på NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand.  Solbergstrand var det første landbaserte anlegget i Norge – bygget i 2005 i samarbeid med Forskningsrådet og DNV – og i samsvar med ballastvannkonvensjonen som ble vedtatt av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO, i 2004.

Bare kommersielle skip som er utstyrt med et typegodkjent Ballast Water Management System (BWMS) anerkjent av US Coast Guard (USCG) har lov til å slippe sitt ballastvann i amerikanske farvann etter BWMS-behandling. Selv om midlertidig godkjenning kan gis i noen tilfeller, er det et krav for godkjennelse fra den amerikanske kystvakten at leverandører av slikt BWMS-utstyr får sitt system testet av et uavhengig laboratorium. Det er bare to uavhengige laboratorier som er USCG-godkjent i verden: NSF i USA og DNV-GL i Norge.

Begge disse uavhengige laboratoriene samarbeider med ulike underleverandører for ulike tester, både ombord i skipene og på land.
 
- Den nylige godkjennelsen av NIVA til å utføre tester av BWMS på DNV-GLs vegne føyer seg til rekken av milepæler og erfaringer siden starten i 2005, og er et resultat av den store FoU-innsatsen NIVAs testanlegg har lagt til grunn for prøvetaking, analysemetoder og andre nødvendige testprosedyrer, sier Delacroix.

NIVA har allerede startet offisiell USCG-testing av et nytt system for håndtering av ballastvann, i både ferskvann, brakkvann og sjøvann. Samarbeidspartner er det norske selskapet Optimarin.

>> Les også: Videreutvikler teknologien mot blindpassasjerer i ballastvann

Sist oppdatert 17.09.2015