NIVA og Akvaplan-niva forsterker satsingen i Bergen

NIVA og NIVAs heleide datterselskap Akvaplan-niva har nylig ansatt to nye medarbeidere innenfor akvakultur i Bergen. NIVA-gruppen styrker dermed forskningen på og samarbeidet med akvakulturnæring og forvaltning både nasjonalt og internasjonalt – med det felles mål å fremme en bærekraftig oppdrettsnæring.

NIVA har fra 1. oktober 2015 ansatt Erik Höglund som seniorforsker. Höglund har doktorgrad fra Universitetet i Uppsala, og har vært ansatt som seniorforsker på Danmarks Tekniske Universitet, avdeling for akvakultur (DTU Aqua) i perioden fra 2007-2014. Han kommer til NIVA fra en stilling som EU-rådgiver ved forskningsadministrativ avdeling på Universitet i Agder. Eriks primære forskningsområde er adferd og stressfysiologi hos fisk. Han vil fokusere på å videreutvikle bruk av adferdsstudier som verktøy innenfor akvakultur, særlig knyttet til fiskevelferd og effekter av vannkvalitet, produksjonsintensitet og nye driftsformer.

Astrid Harendza har en Ph.D.  i marin økologi med hovedvekt på hardbunnshabitater, og startet i Akvaplan-niva den 1. september. Astrids arbeidsfelt vil først og fremst være på miljøovervåking under oppdrettsanlegg - samt metodeutvikling på miljøindikatorer for hardbunnshabitater. Hun har også høy kompetanse innenfor matematikk/ modellering.

- Vi er svært glade for å ha Erik og Astrid på laget. De bringer med seg høy kompetanse og et bredt nettverk, sier Åse Åtland, forskningsleder ved NIVAs seksjon for akvakultur, som kan avsløre at akvakulturmiljøet i NIVA-gruppen har planer om videre rekruttering.

I tillegg til disse nyansettelsene har NIVA også noen andre endringer i personalet. Seniorforsker Mark Powell, som har vært ansatt i NIVA siden 2012, ble fra 1. oktober professor i Fiskepatologi ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Han ønsker imidlertid å opprettholde sin rolle i NIVA med en 40 % stilling, og deler dermed tiden sin mellom UiB og NIVA.

- Vi ser dette som en fin mulighet til å videreutvikle det gode samarbeidet vi allerede har med Institutt for biologi ved UiB, blant annet gjennom økt involvering av studenter og stipendiater i vårt arbeid, sier Åtland.

- Vi har stor tro på nettverket som er utviklet mellom NIVA, UiB, ILAB og industrien i regionen, og har sett en særlig positiv utvikling de senere årene med viktige forsknings- og utviklingsprosjekter bl.a. på AGD.

Videre kommer Ole-Kristian Hess-Erga i NIVA til å ha delvis permisjon fra sin stilling i 2016 for å arbeide for Sogn Aqua. Hess-Erga vil være sentral i oppbyggingen av det største landbaserte anlegget for produksjon av kveite i Norge.  

niva_akvakultur_2015.jpg
Hess-Erga, Harendza, Höglund og Powell i skjønn forening. (Foto: Åse Åtland, NIVA).

Sist oppdatert 10.12.2015