Ansatt bilde
Anders Gjørwad Hagen
cand.scient.
Stilling: Forskningsleder
Telefon: 95928778
Seksjon: Forskningsinfrastruktur
Spesialisert på fiskefysiologi og elvebehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Erfaring fra prosjektledelse, fare-og risikostyring og SOP-utvikling i prosjekter med betydelig risiko. Siden november 2013, forskningsleder for seksjonen forskningsinfrastruktur. Som leder for tre gruppeledere og tre svært kompetente team på totalt 17 ansatte, har jeg ansvar for strategisk markedsposisjonering, prosjektakkvisisjon, koordinering av tjenester for forskere, og jeg har et overordnet ansvar for HMS, prosjektstyring, kvalitet og økonomi.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil (2014) Low concentrations of sodium hypochlorite affect population dynamics in Gyrodactylus salaris (Malmberg, 1957): practical guidelines for the treatment of the Atlantic salmon, Salmo salar L. parasite Journal of Fish Diseases ISSN 0140-7775. Vol 37 No 12 s 1003 - 1011 doi: 10.1111/jfd.12218
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

  1. Hagen, Anders Gjørwad (2017) Kartlegging av vannkjemi i Drammensregionen , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6877-5. No 7142 (36 sider)
  2. Skarbøvik, Eva; Allan, Ian; Stålnacke, Per; Hagen, Anders Gjørwad; Greipsland, Inga; Høgåsen, Tore; Selvik, John Rune; Beldring, Stein (2015) Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Coastal Waters - 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6664-1. No 6929 (216 sider)
  3. Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre; Hagen, Anders Gjørwad; Skogan, Odd Arne Segtnan (2015) Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor The Quartz Corp på Drag i Tysfjord – rapport av målinger gjort i 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6613-9. No 6878 (54 sider)
  4. Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Høgberget, Rolf; Moen, Asle; Olstad, Kjetil (2015) Tiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6436-4. No 6701 (75 sider)
  5. Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil (2014) Manual for AlS-metoden for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6434-0. No 6699
  6. Pettersen, Ruben A.; Hytterød, Sigurd; Mo, Tor Atle; Hagen, Anders Gjørwad; Flodmark, Lars E.W.; Høgberget, Rolf; Olsen, Normann; Kjøsnes, Arne Jørgen; Øxnevad, Sigurd; Håvardstun, Jarle; Kristensen, Torstein; Sandodden, Roar; Moen, Asle; Lydersen, Espen (2007) Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Sluttrapport , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-5084-8. No 5349 (27 sider)
  7. Hytterød, Sigurd; Pettersen, Ruben A.; Høgberget, Rolf; Lydersen, Espen; Mo, Tor Atle; Hagen, Anders Gjørwad; Kristensen, Torstein; Berntsen, Solvor; Abrahamsen, Bjørg; Poléo, Antonio B.S. (2005) Forsøk på totalutryddelse av Gyrodactylus salaris i Batnfjordselva ved hjelp av aluminium som hovedkjemikalium , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 82-577-4714-9. No 5015 (30 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.