Ansatt bilde
Espen Lund
cand.scient.
Stilling: Forsker
Telefon: 47400858
Seksjon: Akvatiske miljøgifter
Espen Lund har bred erfaring fra ulike oppgaver i mange forskjellige prosjekter. Han er involvert i prosjekter innen langtransportert forurensning/forsuring, miljøgifter i vann, fiskeøkologi og biodiversitet.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Forsius, Martin; Moldan, Filip; Larssen, Thorjørn; Posch, Maximilian; Aherne, Julian; Lund, Espen; Wright, Richard Frederic; Cosby, Jack (2015) National-Scale Dynamic Model Applications for Nordic Lake Catchments Environmental Pollution ISSN 1566-0745. Vol 25 s 463 - 484 doi: 10.1007/978-94-017-9508-1_18
 2. Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Lund, Espen; Larssen, Thorjørn (2014) Seasonal and year-to-year variation of mercury concentration in perch (Perca fluviatilis) in boreal lakes Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 33 No 12 s 2661 - 2670 doi: 10.1002/etc.2733
 3. Larssen, Thorjørn; Cosby, B.J.; Lund, Espen; Wright, Richard Frederic (2010) Modeling Future Acidification and Fish Populations in Norwegian Surface Waters Environmental Science and Technology. News & research ISSN 1086-931X. Vol 44 No 14 s 5345 - 5351 doi: 10.1021/es100792m
 4. Larssen, Thorjørn; Cosby, Bernard J.; Lund, Espen; Wright, Richard Frederic (2010) Clean air in Europe: Modelling future acidification and fish populations in Norwegian surface waters Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 44
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Åkerblom, Staffan; de Wit, Heleen; Skotte, Gunnar; Rask, Martti; Vuorenmaa, Jussi; Kahilainen, Kimmo K.; Malinen, Tommi; Rognerud, Sigurd; Lydersen, Espen; Amundsen, Per-Arne; Kashulin, Nicholas; Kashulina, Tatiana; Terentyev, Petr; Christensen, Guttorm; Jackson-Blake, Leah Amber; Lund, Espen; Rosseland, Bjørn Olav (2017) Spatial and temporal trends of mercury in freshwater fish in Fennoscandia (1965-2015) , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6914-7. No 7179 (70 sider)
 2. Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine (2016) Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6822-5. No 7087 (209 sider)
 3. Ranneklev, Sissel B.; Jartun, Morten; Lund, Espen (2016) Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Porsgrunn , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6804-1. No 7069 (26 sider)
 4. Aanes, Karl Jan; Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle (2016) Tiltaksrettet overvåking i Glomma 2015 Utslipp fra Borregaard , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6676-4. No 6941 (65 sider)
 5. Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Persson, Jonas; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Ranneklev, Sissel Brit (2016) Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6685-6. No 6950 (37 sider)
 6. Lund, Espen (2016) Vurdering av endringer i oppvekstforhold for laks i Glomma ved Borregaard i perioden 2010–2015 og betydningen av fiskeutsettinger fra Glomma kultiveringsanlegg , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6753-2. No 7018 (20 sider)
 7. Austnes, Kari; Lund, Espen; Valinia, Salar; Cosby, Bernard J. (2016) Modellbasert klassifisering av forsuringstilstand i innsjøer uten måledata , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6782-2. No 7047 (74 sider)
 8. Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Myren, Merethe Hemb (2016) Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2016 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6835-5. No 7100 (48 sider)
 9. Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (2015) Contaminants in coastal waters of Norway 2014. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6652-8. No 6917 (220 sider)
 10. Bækken, Torleif; Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Rustadbakken, Atle (2015) Tiltaksrettet overvåkning i Glomma 2014 – Utslipp fra Borregaard , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6501-9. No 6766 (50 sider)
 11. Austnes, Kari; Lund, Espen (2014) Critical limits for surface water acidification in Norwegian critical loads calculation and Water Framework Directive classification , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6476-0. No 6741 (24 sider)
 12. Lund, Espen; Rustadbakken, Atle; Hokseggen, Torunn (2014) Fargemerking av lakserogn i Glomma kultiveringsanlegg, Borregaard, 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6498-2. No 6763 (11 sider)
 13. Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Bæk, Kine; Garmo, Øyvind Aaberg; Lund, Espen; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Thaulow, Jens; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (2014) Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6492-0. No 6757 (57 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.