Ansatt bilde
Isabel Seifert-Dähnn
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: 98215414
Seksjon: Vann og samfunn
Isabel Seifert-Dähnn, Ph.D. har sin bakgrunn innenfor miljøfag og økonomi. Hennes forskning dekker modellering av flomtap, virkninger av klimaendringer på vannkvalitet og kvantitet, flom- og tørketilpasning, klimaendringstilpasning og tiltak, integrert naturvitenskapelig og økonomisk modellering, vurdering av økonomiske implikasjoner av havforsuring, vurdering av vann-avledede økosystemtjenester, urban vannforvaltning og Vanndirektivets økonomi. Hun bruker verktøy fra samfunnsfag som spørreundersøkelser eller Delphi metodikken og kombinerer dem med modellering som f.eks. Bayesianske Nettverk. Isabels internasjonale prosjekterfaring inkluderer prosjekter i Sri Lanka, India, Kina og Europa.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Seifert-Dähnn, Isabel; Barkved, Line Johanne; Interwies, Eduard (2015) Implementation of the ecosystem service concept in water management - Challenges and ways forward Sustainability of Water Quality and Ecology ISSN 2212-6120. Vol 5 s 3 - 8 doi: 10.1016/j.swaqe.2015.01.007
 2. Magnussen, Kristin Tangvik; Seifert-Dähnn, Isabel; Reinvang, Rasmus; Lindhjem, Henrik (2015) Hvordan vurdere nytte og kostnader ved miljømål for byvassdrag Vann ISSN 0042-2592. No 01-2015 s 65 - 75
 3. Mamitimin, Yusuyunjiang; Feike, Til; Seifert, Isabel; Doluschitz, Reiner (2014) Irrigation in the Tarim Basin, China: farmers’ response to changes in water pricing practices Environmental Earth Sciences ISSN 1866-6280. Vol 73 No 2 s 559 - 569 doi: 10.1007/s12665-014-3245-2
 4. Seifert, Isabel; Botzen, WJW; Kreibich, Heidi; Aerts, JCJH (2013) Influence of flood risk characteristics on flood insurance demand: a comparison between Germany and the Netherlands Natural hazards and earth system sciences ISSN 1561-8633. Vol 13 No 7 s 1691 - 1705 doi: 10.5194/nhess-13-1691-2013
 5. Kreibich, Heidi; Seifert, Isabel; Thieken, Annegret H.; Lindquist, Eric; Wagner, Klaus; Merz, Bruno (2011) Recent changes in flood preparedness of private households and businesses in Germany Regional Environmental Change ISSN 1436-3798. Vol 11 No 1 s 59 - 71 doi: 10.1007/s10113-010-0119-3
 6. Holen, Silje Nygaard; Magnussen, Kristin; Seifert, Isabel (2011) Økonomiske aspekter ved gjennomføring av vanndirektivet - eksempler fra Sørum kommune Vann ISSN 0042-2592. No 4 s 470 - 480
 7. Kreibich, Heidi; Seifert, Isabel; Merz, Bruno; Thieken, Annegret H. (2010) Development of FLEMOcs - a new model for the estimation of flood losses in the commercial sector Hydrological Sciences Journal ISSN 0262-6667. Vol 55 No 8 s 1302 - 1314 doi: 10.1080/02626667.2010.529815
 8. Seifert, Isabel; Kreibich, Heidi; Merz, Bruno; Thieken, Annegret H. (2010) Application and validation of FLEMOcs - a flood-loss estimation model for the commercial sector Hydrological Sciences Journal ISSN 0262-6667. Vol 55 No 8 s 1315 - 1324 doi: 10.1080/02626667.2010.536440
 9. Elmer, Florian; Seifert, Isabel; Kreibich, Heidi; Thieken, Annegret H. (2010) A Delphi Method Expert Survey to Derive Standards for Flood Damage Data Collection Risk Analysis ISSN 0272-4332. Vol 30 No 1 s 107 - 124 doi: 10.1111/j.1539-6924.2009.01325.x
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Falk-Andersson, Jannike; Armstrong, Claire W.; Foley, Naomi; Mikkelsen, Eirik Inge; Seifert, Isabel; Holen, Silje Nygaard; Wenting, Chen (2017) SOCIAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF OCEAN ACIDIFICATION - THE CASE OF COLD WATER CORAL. (2/2017) , Norut. ISBN 978-82-7492-348-5. (59 sider)
 2. Turtumøygard, Stein; Bechmann, Marianne; Barkved, Line Johanne; Seifert, Isabel (2016) Mal for enhetlig innhenting av data om tiltaksgjennomføring i vannregion Glomma , NIBIO. ISBN 978-82-17-01657-1. Vol 2 No 81/2016 (37 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.