Ansatt bilde
Sissel Brit Ranneklev
dr.scient. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: 41108707
Seksjon: Akvatiske miljøgifter
Sissel B. Ranneklev har i de siste 9 årene jobbet med miljøovervåkning. De siste 7 årene har hun i hovedsak arbeidet med miljøgifter, organiske og uorganiske, i sedimenter og vann. Hun har vært koordinator for et større EU-prosjekt og prosjektleder for en rekke små og større prosjekter for industri og forvaltning i Norge. I EU har hun arbeidet som prosjektmedarbeider for en rekke ulike prosjekter for EEA (Topic center, København), og bidratt på rapporter om miljøgifter i vann/sedimenter, og evaluert andre lands forvaltningsplaner. Hun har en bredt miljøfaglig bakgrunn og har publisert artikler og teknisk dokumentasjon som omhandler bl.a. mikrobiologi, sur nedbør, miljøgifter og limnologi. I NIVAs vanndirektivgruppe har hun miljøgifter i ferskvann som ansvarsområde. Under den tiltaksorienterte overvåkingen som har blitt iverksatt i 2014, har hun vært en av NIVAs kjernepersonell i forhold intern opplæring og kontakt mot Miljødirektoratet. Sissel er NIVAs representant i seminarkomiteen i Vannforeningen.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Grung, Merete; Kringstad, Alfhild; Bæk, Kine; Allan, Ian; Thomas, Kevin V; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit (2017) Identification of non-regulated polycyclic aromatic compounds and other markers of urban pollution in road tunnel particulate matter Journal of Hazardous Materials ISSN 0304-3894. Vol 323 s 36 - 44 doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.05.036
 2. Grung, Merete; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Meland, Sondre; Thomas, Kevin V; Ranneklev, Sissel (2017) Roads and motorized transport as major sources of priority substances? A data register study Journal of Toxicology and Environmental Health ISSN 1528-7394. Vol 80 No 16-18 s 1031 - 1047 doi: 10.1080/15287394.2017.1352206
 3. Petersen, Karina; Bæk, Kine; Grung, Merete; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit (2016) In vivo and in vitro effects of tunnel wash water and traffic related contaminants on aquatic organisms Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 164 s 363 - 371 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.108
 4. Grung, Merete; Petersen, Karina; Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Christensen, Jan H.; Malmqvist, Linus M.V.; Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit (2016) PAH related effects on fish in sedimentation ponds for road runoff and potential transfer of PAHs from sediment to biota Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 566-567 s 1309 - 1317 doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.191
 5. Meland, Sondre; Ranneklev, Sissel Brit; Hertel-Aas, Turid (2016) Forslag til nye retningslinjer for rensing av veiavrenning og tunnelvaskevann Vann ISSN 0042-2592. Vol 51 No 3 s 263 - 273
 6. Allan, Ian J; O'Connell, Steven G; Meland, Sondre; Bæk, Kine; Grung, Merete; Anderson, Kim A; Ranneklev, Sissel B (2016) PAH Accessibility in Particulate Matter from Road-Impacted Environments Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 50 No 15 s 7964 - 7972 doi: 10.1021/acs.est.6b00504
 7. Garmo, Øyvind Aaberg; Hertel-Aas, Turid; Ranneklev, Sissel Brit; Meland, Sondre (2015) Vurdering av biotilgjengelighetsmodeller som verktøy for karakterisering av resipienters sårbarhet for metallforurensing fra veg Vann ISSN 0042-2592. Vol 50 No 3 s 278 - 290
 8. Allan, Ian; Harman, Christopher Peter; Ranneklev, Sissel Brit; Thomas, Kevin V; Grung, Merete (2013) Passive sampling for target and nontarget analyses of moderately polar and nonpolar substances in water Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 32 No 8 s 1718 - 1726 doi: 10.1002/etc.2260
 9. Harman, Christopher Peter; Grung, Merete; Djedjibegovic, Jasmina; Marjanovic, Aleksandra; Sober, Miroslav; Sinanovic, Kemo; Fjeld, Eirik; Rognerud, Sigurd; Ranneklev, Sissel Brit; Larssen, Thorjørn (2013) Screening for Stockholm Convention persistent organic pollutants in the Bosna River (Bosnia and Herzogovina) Environmental Monitoring & Assessment ISSN 0167-6369. Vol 185 No 2 s 1671 - 1683 doi: 10.1007/s10661-012-2659-0
 10. Allan, Ian; Ranneklev, Sissel Brit (2011) Occurrence of PAHs and PCBs in the Alna River, Oslo (Norway) Journal of Environmental Monitoring ISSN 1464-0325. Vol 13 No 9 s 2420 - 2426 doi: 10.1039/c1em10314h
 11. Ranneklev, Sissel; Baåth, Erland (2003) Use of phospholipid fatty acids to detect previous self-heating events in stored peat ? Vol 69 No 6 s 3532 - 3539
 12. Ranneklev, Sissel; Bååth, Erland (2001) Temperature driven adaptation of the bacterial community in peat measured by using thymidine and leucine incorporation Applied and Environmental Microbiology ISSN 0099-2240. Vol 67 s 1116 - 1122
 13. Riise, Gunhild; Salbu, Brit; Vogt, Rolf David; Ranneklev, Sissel; Mykkelbost, Tone Charlotte (1994) Mobility of Humic Substances, Major and Minor Elements in Lake Skjervatjern and its Catchment-area Environment International ISSN 0160-4120. Vol 20 No 3 s 287 - 298
 14. Vogt, Rolf David; Ranneklev, Sissel; Mykkelbost, Tone Charlotte (1994) The Impact of Acid Treatment on Soilwater Chemistry at the HUMEX Site Environment International ISSN 0160-4120. Vol 20 No 3 s 277 - 286
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Hobæk, Anders; Ranneklev, Sissel B. (2017) Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvikområdet. Resultater fra biologiske og vannkjemiske undersøkelser i 2016. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6855-3. No 7120 (190 sider)
 2. Ranneklev, Sissel Brit (2016) Et litteraturstudium over forurenset snø fra bynære områder: stoffer, kilder, effekter og håndtering. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6703-7. No 6968 (27 sider)
 3. Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Persson, Jonas (2016) Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Rygene-Smith & Thommesen AS på økologisk tilstand i nedre del av Nidelva i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6740-2. No 7005
 4. Ranneklev, Sissel B.; Jartun, Morten; Lund, Espen (2016) Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Porsgrunn , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6804-1. No 7069 (26 sider)
 5. Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Persson, Jonas; Lund, Espen; Thaulow, Jens; Ranneklev, Sissel Brit (2016) Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, oppfølging i 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6685-6. No 6950 (37 sider)
 6. Ranneklev, Sissel Brit; Jensen, Thomas Correll; Solheim, Anne Lyche; Haande, Sigrid; Meland, Sondre; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Kronvall, Kjersti Wike (2016) Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggog driftsfasen , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6764-8. No 7029 (45 sider)
 7. Ranneklev, Sissel Brit; Jartun, Morten (2016) Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Kvinesdal , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6807-2. No 7072 (28 sider)
 8. Ranneklev, Sissel B.; Jartun, Morten (2016) Utslipp av overvann fra Eramet Norway i Sauda , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6789-1. No 7054 (25 sider)
 9. Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Ranneklev, Sissel Brit (2014) Discharge from NCC’s snow melting barge at the AkerhuskaiaReduced temperatures in Oslofjord , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6406-7. No 6671 (23 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Ranneklev, Sissel Brit; Azrague, Kamal; Raspati, Gema Sakti (2016) Jobber med "piller mot møkkete vann" Samferdsel og Infrastruktur 13/2016 s. 129-131 15.06.2016
 2. Skarsjø, Mathilde; Dybwad, Ingvild; Holth, Tor Fredrik; Grung, Merete; Ranneklev, Sissel Brit; Meland, Sondre; Hylland, Ketil (2015) Ecotoxicological effects in brown trout (Salmo trutta) exposed to tunnel wash water NSFTs vintermøte 29.01.2015
 3. Skarsjø, Mathilde; Dybwad, Ingvild; Holth, Tor Fredrik; Ranneklev, Sissel Brit; Grung, Merete; Meland, Sondre; Hylland, Ketil (2015) Sub-lethal effects of the water soluble fraction of tunnel wash water on brown trout (Salmo trutta) Urban Environment Symposium 01.06.2015
 4. Gislerød, Hans Ragnar; Bratberg, Idun; Ranneklev, Sissel; Haugen, Lars Egil (2005) Rotdanningen - påvirket av vann/luftforholddet i stikkesubstratet? Gartneryrket ISSN 0046-5437. Vol 103 No 3 s 12 - 13
 5. Ranneklev, Sissel; Gislerød, Hans Ragnar (2002) Horticultural peat -detection of self-heating Peat in horticulture quality and environmental challenges 03.09.2002
 6. Ranneklev, Sissel (2002) Status for comparison of chemical and biological assays Workshop Quality problems in peat 29.11.2002
 7. Ranneklev, Sissel (2002) Varmgang i torv Fagdag Nittedal Torvindustri 24.01.2002
 8. Ranneklev, Sissel (2002) Self-heating of peat Workshop Quality problems in peat 29.11.2002
 9. Ranneklev, Sissel (2001) Chemical and microbial changes in peat caused by self-heating , []. ISBN 8257504769. No 2001:26:00 (1 sider)
 10. Ranneklev, Sissel R.; Gislerød, Hans Ragnar; Røneid Hansen, A. (1998) Varmgang i torv Gartneryrket ISSN 0046-5437. s 14 - 14
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.