Nordisk havforskerkonferanse

28.-30. oktober arrangeres Nordic Marine Science Conference 2013 i Oslo, med tittelen "Marine ecosystems in a changing environment". Effekter av klimaendringer, både i det fysiske miljøet og i økosystemene, er ett av konferansens viktigste temaer.

Could not add field: The left value of the comparison is a date-like value where it's not known if it's a date (no time part), time, or date-time, and thus can't be used in a comparison. The blamed expression: ==> _startDate [in template "fields/show/activity.ftl" at line 26, column 22] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if _startDate == _endDate [in template "fields/show/activity.ftl" in macro "renderField" at line 26, column 17] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="activity" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/activity.ftl" at line 1, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content" [in template "theme/master.ftl" at line 178, column 49] (Hidden 4 "~" lines for terseness) ----

Andre viktige temaer på konferansen er havforsuring, havbruk, genetikk, Oslofjorden og anvendelse av vitenskapelig kunnskap i havforvaltningen.

I slutten av oktober samles havforskere fra Norden på Holmen Fjordhotell like utenfor Oslo. Tittelen for konferansen er "Marine ecosystems in a changing environment". En rekke internasjonale kapasiteter er invitert til å holde key note-foredrag, sammen med foredrag og plakater fra medlemmene i de nordiske havforskerforeningene.

Effekten av klimaendringer og havforsuring på økosystemer og sårbare organismer er et viktig tema. Sesjoner innen genetiske og molekylære studier, stress på økosystemer i kystsonen, havbruk og fiskesykdommer, og fremtiden innen modellering og "forecasting" og en åpen sesjon er også planlagt. Økosystemene i Oslofjorden står på agendaen og gir en lokal tilknytning. Studenter (M.Sc, PhD-kandidater og nylig fullførte doktorander) kan få dekket alle kostnader for deltakelse på konferansen.

For mer info og påmelding, se her. Fristen for abstracts er 1. september.

Konferansen arrangeres av Norske Havforskeres Forening (NHF) i samarbeid med den Svenska havsforskningsföreningen (SHF).

Sist oppdatert 16.09.2015