Nordisk havforskerkonferanse

28.-30. oktober arrangeres Nordic Marine Science Conference 2013 i Oslo, med tittelen "Marine ecosystems in a changing environment". Effekter av klimaendringer, både i det fysiske miljøet og i økosystemene, er ett av konferansens viktigste temaer.

Sted: Holmen Fjordhotell, Asker
Når: 28.10.2013 - 30.10.2013


Andre viktige temaer på konferansen er havforsuring, havbruk, genetikk, Oslofjorden og anvendelse av vitenskapelig kunnskap i havforvaltningen.

I slutten av oktober samles havforskere fra Norden på Holmen Fjordhotell like utenfor Oslo. Tittelen for konferansen er "Marine ecosystems in a changing environment". En rekke internasjonale kapasiteter er invitert til å holde key note-foredrag, sammen med foredrag og plakater fra medlemmene i de nordiske havforskerforeningene.

Effekten av klimaendringer og havforsuring på økosystemer og sårbare organismer er et viktig tema. Sesjoner innen genetiske og molekylære studier, stress på økosystemer i kystsonen, havbruk og fiskesykdommer, og fremtiden innen modellering og "forecasting" og en åpen sesjon er også planlagt. Økosystemene i Oslofjorden står på agendaen og gir en lokal tilknytning. Studenter (M.Sc, PhD-kandidater og nylig fullførte doktorander) kan få dekket alle kostnader for deltakelse på konferansen.

For mer info og påmelding, se her. Fristen for abstracts er 1. september.

Konferansen arrangeres av Norske Havforskeres Forening (NHF) i samarbeid med den Svenska havsforskningsföreningen (SHF).

Sist oppdatert 17.09.2015