Ny rødalgeslekt for norden

Rødalgeslekten Compsopogon overrasket NIVA-forskere, da den dukket opp i en prøve fra Eidsvoll-traktene. Algeslekten er tidligere påvist lenger sør i Europa, men aldri i Norge eller Norden.

Compsopogon er påvist så langt nord som i Belgia, Storbritannia og Tyskland. I Tyskland ble det registrert masseforekomster av den i 1960- og 70-årene, i en termisk belastet elv. Fram til nå har den derimot ikke blitt registrert i hverken Norge eller Norden.

- Hvorfor vi finner denne rødalgeslekten i Norge nå er det dessverre for tidlig å svare på. Dette vil kreve nærmere undersøkelse, sier NIVA-forsker Maia Røst Kile.

Kile oppdaget rødalgen i en prøve fra Hurdalsvassdraget/Vorma (vannområdet HuVo)i Eidsvoll kommune. Slektens utbredelse er hovedsaklig tropisk og subtropisk, men noen arter er også registrert i tempererte områder. Det er heller ikke uvanlig å observere den i ferskvannsakvarier.

40x_ytre_rodalge.jpg
Rødalgen forstørret 40 ganger. Mikroskopifoto: Maia Røst Kile/NIVA

Compsopogon er karakterisert av et forgrenet tallus som kan bli opp til 50 cm. langt. Fargen er som regel blåaktig til lilla-grønn. Eksemplaret funnet i HuVo var derimot kun en cm langt. Dette kan enten skyldes at det er et ungt individ eller at den har dårlige vekstbetingelser. Størrelsen førte i tillegg til at den ikke lot seg bestemme til art, men bestemmelsen til slekt er derimot bekreftet av den finske rødalgeeksperten Pertti Eloranta.

For mer informasjon, kontakt:

Sist oppdatert 17.09.2015