Nye miljøgifter i Norge: - leter vi på riktig sted og til riktig tid?

Velkommen til CIENS frokostseminar!

Could not add field: The left value of the comparison is a date-like value where it's not known if it's a date (no time part), time, or date-time, and thus can't be used in a comparison. The blamed expression: ==> _startDate [in template "fields/show/activity.ftl" at line 26, column 22] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if _startDate == _endDate [in template "fields/show/activity.ftl" in macro "renderField" at line 26, column 17] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="activity" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/activity.ftl" at line 1, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content" [in template "theme/master.ftl" at line 178, column 49] (Hidden 4 "~" lines for terseness) ----


Samtidig som utslipp av tradisjonelle miljøgifter kommer under kontroll, tas stadig nye kjemikalier med egenskaper som miljøgifter i bruk, ikke minst i urbane strøk. Det tar ofte lang tid før uheldige miljøkonsekvenser oppdages.

Norge har et statlig program for screening etter såkalte nye miljøgifter gjennom en rekke mindre prosjekter som settes ut på anbud hvert år. En helhetlig vurdering av resultatene er viktig for å få maksimal kunnskap.
  • "Nye miljøgifter i bymiljø og i nedbørfelt - Kjenner vi fremtiden?" ved Kevin Thomas, forskningsleder ved NIVA.
  • "10 år med screeningstudier i Norge - Erfaringer og viktige resultater" - ved Martin Schlabach, seniorforsker ved NILU.
>> Påmelding og mer informasjon
Sist oppdatert 16.09.2015