Å deponere gruveavfall i sjøen, eller ikke?

Det er spørsmålet mange gruveselskaper, politikere og miljøinteresserte diskuterer i disse dager.

NIVA er i gang med et  forskningsprosjekt, som skal kartlegge miljøkonsekvensene av å deponere gruveavfall i norske fjorder.

Sist oppdatert 25.11.2011