Dyktige biologer på NIVA

Forskningsrådet har i år gjennomført en fagevaluering av norsk biologiforskning. NIVA får gode tilbakemeldinger.

Evalueringen fokuserer på biologivitenskapelig kvalitet og relevans, men temaer som strategi, forskningsledelse, rekruttering og samarbeid er også kartlagt og evaluert. I evalueringen heter det blant annet at:

"NIVA is a large, well run and well-capitalised institute with excellent infrastructure and research that is generally good-to-excellent, especially given the institute’s monitoring mandate and reliance on contracts (…) Staff at NIVA are multi-disciplinary, diverse, skilled, and have sufficient critical mass to be flexible, which together constitute an ideal format
for continued success."
 

Alle dokumenter fra biologievalueringen er tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider. NIVA er omtalt i rapporten for panel 1.

 

Sist oppdatert 25.11.2011