Fremtidens lakseoppdrett

I en fersk rapport anbefaler Teknologirådet en ny strategi for norsk lakseoppdrett, og en ekspertgruppe peker på hvordan teknologi kan fremtidssikre næringen.

Rapporten ble lagt fram for Næringskomiteen på Stortinget den 3. mai, og det er et klart politisk ønske om at Norge skal befeste sin posisjon som verdensleder innen lakseoppdrett. Samtidig har næringen utfordringer med blant annet rømming og lakselus, og kravene til bærekraftig drift er høye.

Åse Åtland er forskningleder i NIVA, og har vært en av ekspertene i gruppen som har stått bak rapporten fra Teknologirådet. Hun anbefaler rapporten til alle interesserte.

- Rapporten gir en god faglig innføring om temaet lukkede oppdrettsanlegg, som bør være svært nyttig for politikere og andre interessenter. NIVA har i sine innspill til rapporten hatt fokus på fiskevelferd, utslippskontroll og utfordringer knyttet til arealbruk. I likhet med flere aktører i gruppen var det også viktig å få fram at det er viktig med et velegnet virkemiddelapparat for å kunne satse på teknologiutvikling på innenfor lukkede oppdrettsanlegg, men også for å kunne videreutvikle dagens teknologi med åpne anlegg, sier Åtland.


 

Sist oppdatert 08.05.2012