Kommentarer til høringsuttalelser – sjødeponi og anadrom laksefisk

NIVA har blitt bedt om å kommentere høringsuttalelser fra Fylkesmannen i Finnmark, Vest-Finnmark Jeger og Fiskeforening og Havforskningsinstituttet

Det gjelder NIVAs delutredning på anadrom laksefisk: ”Konsekvenser av sjødeponi i Repparfjorden for anadrom laksefisk fra Repparfjordelva og Kvalsundelva- delutredning i KU program for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune. NIVA rapport 6176-2011”.

NIVA ser ikke at vår konsekvensutredning relatert til anadrom laksefisk er mangelfull. Våre kommentarer kan leses i dette notatet.


 

Sist oppdatert 16.02.2012