Mindre miljøgifter i blåskjell, torsk og krabbe i Kristiansandsfjorden

Ti år med betydelig innsats og flere millioner kroner for å fjerne miljøgifter i Kristiansandsfjorden har gitt gledelige resultater.

- Nivåene av dioksiner i skallinnmat var i 2010 lave og bare en tredjedel av nivåene i 2006. Dioksiner i torskefilet og torskelever fra 2010 var også blitt lavere. I torskefilet og klokjøtt var kvikksølvkonsentrasjonen under EUs grenseverdi for hva som er tillatt omsatt som sjømat, forteller forsker Merete Schøyen i NIVA.
 

Les hele pressemeldingen på sidene til Fylkesmannen i Vest-Agder.

Sist oppdatert 04.06.2012