Norskehavet surere, i følge ny rapport

En ny rapport viser at Norskehavet inneholder mer karbondioksid enn før. Det gjør havet surere og truer det biologiske mangfoldet.

NIVA har utarbeidet rapporten i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Bjerknes Centre for Climate Research. Oppdragsgiver er Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), som i 2009 etablerte et program for overvåking av forsuringen av norske farvann.

Skader organismer med kalkskall
Klif-direktør Ellen Hambro mener havforsuring vil bli en trussel mot livet i havet, dersom høye utslipp av karbondioksid fortsetter.

– Mer CO2 fører til at havvannet blir surere, og det fører igjen til at det blir mindre tilgjengelig karbonat i havet. Karbonat er en viktig byggestein for marine organismer med kalkskall. Havforsuring er derfor en kommende trussel mot livet i havet, dersom vi ikke bremser utslippene av CO2 til atmosfæren, sier hun.

Uten tilstrekkelig tilgang på karbonat kan skallet til enkelte organismer gå i oppløsning.

Være på vakt
Havet absorberer en fjerdedel av de årlige menneskeskapte CO2-utslippene. Dette opptaket av CO2 øker konsentrasjonen av hydrogenioner og minker tilgjengeligheten av karbonationer i sjøvannet. Resultatet er en reduksjon av sjøvannets pH, og prosessen er derfor kjent som havforsuring.

NIVA-forsker Richard Bellerby mener at vi må følge nøye med framover.

- Vi må overvåke hastigheten av havforsuringen, og hvordan livet i havet påvirkes. Foreløpig vet vi at forsuringen vil få konsekvenser, men ikke hvor store, sier han.
 

Sist oppdatert 17.08.2012