Ny koordinator for bergverk og miljø

Jens Skei går av med pensjon 1. juli, og John Arthur Berge er ny koordinator for bergverk og miljø.

Berge har marinbiologisk bakgrunn og har jobbet med effekter av utslipp av gruveavgang til fjorder i mange år. Som koordinator for markedsområdet bergverk og miljø vil han kunne bistå industrien med å komme i kontakt med alle deler av NIVA og Akvaplan-NIVA i Troms.

I tilknytning til bergverksindustri utfører NIVA forskning og utvikling, laboratorietjenester, eksperimentelt arbeid, modellering, tiltaksvurderinger, resipientundersøkelser, overvåking i vann med mer.

Sist oppdatert 25.06.2012