Overgjødsling preger nordlig fjord

Glomfjorden i Nordland er mer preget av overgjødsling nå enn tidlig på 1990-tallet. Årsaken er utslipp av plantenæringsstoffer fra gjødselfabrikken innerst i fjorden.

Sist oppdatert 02.04.2012