Peiler inn miljøgiftområder

Store deler av bunnen i Grenlandsfjordene er forurenset med miljøgifter. For å sette inn tiltak, har forskere laget modeller som peker ut de verste områdene.

– Tiltak bør rettes inn mot de områdene som bidrar mest til spredning av forurensning, sier forsker Trine Bekkby i NIVA.

Hun og kollegaene har utviklet modeller som peiler inn områdene der det er mest miljøgift-tilknyttede partikler i fjordene.

Sist oppdatert 25.01.2012