Video: Et sørlandsdykk etter sukkertare

NIVA-forskere undersøker sukkertareskogen langs kysten av Skagerrak. Den har blitt litt friskere fra 2010 til 2011, men store områder er fortsatt rammet av skogdød.

Filmen viser et område hvor sukkertaren har vært rammet av skogdød, men nå viser sukkertaren tegn til reetablering på grunt vann.

Foto: NIVA

Sist oppdatert 28.06.2012