Kontakt:

Danmark: Jesper Andersen
NIVA Danmark
+ 45 2031 3221

Finland: Alf Norkko
Helsinki Universitet
+ 338 2941 28104

Sverige: Bo Gustavsson
Stockholm Universitet
+ 46 8 674 7593

International:
Daniel J. Conley
Lunds Universitet
+ 46 7 749 4341

Pressemeddelelse

Englisk version (PDF)

Dansk version (PDF)

Sist oppdatert 28.10.2015