Om NIVA venstremeny

"Det er en helt vesentlig del av Norges miljøpolitikk å ivareta hav- og vassdragsnaturen. Norge har lange tradisjoner med å utnytte de rikdommene som hav og vassdrag gir. Forvaltningen av hav og vassdrag skal være helhetlig, økosystembasert og kunnskapsbasert."

Klima - og Miljødepartementet


Relatert dokument:

Sist oppdatert 09.10.2017