Forskningsetikk, samfunnsansvar, menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, bærekraftig utvikling

NIVAs samfunnsoppgave er å produsere forskningsbasert kunnskap om vannmiljøet som grunnlag for å utvikle politikk og fatte viktige beslutninger i samfunnet. Våre forskere skal etterleve normene for forskning om åpenhet, kvalitet og etterrettelighet.

I vår forretningsvirksomhet følger vi internasjonale konvensjoner som gjelder menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og bærekraftig utvikling.

Vi er opptatt av å motvirke korrupsjon og håndtere gråsoner på en god måte.

Last ned NIVAs etiske retningslinjer

Last ned Forskningsetiske komiteers forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

 

 

 

 

Sist oppdatert 21.04.2016