Oslofjorden - en blå juvel

Hvordan skal vi ta vare på Oslofjorden i et fremtidig mega-Oslo, med endret klima? NIVA og CIENS inviterer til seminar om Oslofjordens fremtid, som en del av CIENS-uka.

Could not add field: The left value of the comparison is a date-like value where it's not known if it's a date (no time part), time, or date-time, and thus can't be used in a comparison. The blamed expression: ==> _startDate [in template "fields/show/activity.ftl" at line 26, column 22] ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at: #if _startDate == _endDate [in template "fields/show/activity.ftl" in macro "renderField" at line 26, column 17] - Reached through: @.vars["field_" + type].renderField f... [in template "local/widgets/content/show.ftl" in macro "field" at line 11, column 17] - Reached through: @field type="activity" field={"params... [in template "forms/show/Publication/article/activity.ftl" at line 1, column 1] - Reached through: #include data["pub.layout"] [in template "local/widgets/content/show.ftl" at line 4, column 9] - Reached through: #include config.location + "/" + conf... [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "chrome" at line 52, column 25] - Reached through: @chrome config=_config params=params [in template "catalog/widget/libraries/widget.ftl" in macro "show" at line 12, column 9] - Reached through: @libwidget.show id=pos.id params=pos... [in template "catalog/widget/libraries/template.ftl" in macro "block" at line 8, column 17] - Reached through: @libtemplate.block position="content" [in template "theme/master.ftl" at line 178, column 49] (Hidden 4 "~" lines for terseness) ----

Som en del av CIENS-uka inviterer NIVA og CIENS til seminar med innlegg og debatt, hvor vi fokuserer på utfordringer og løsninger for å beholde Oslofjorden som en blå juvel til glede og nytte for alle i Oslo-regionen.

Oslofjorden er ved en kraftinnsats langt på vei blitt restaurert til en fjord av uvurderlig verdi for hele regionen. Vi kan imidlertid ikke slå oss til ro med det som er gjort, - alle mål er ikke nådd. Bare å opprettholde dagens miljøtilstand i fjorden krever nye tiltak!

Og flere farer truer. Sterk befolkningsvekst og klimaendringer vil legge press på fjorden, samtidig som utviklingen av fjordbyen medfører krav om badevannskvalitet, selv i havneområdene.

Vi må bevare Oslofjorden som et sunt økosystem og friluftsområde! Til det trengs ny kunnskap og god planlegging som grunnlag for omfattende ytterligere tiltak.

Seminaret er gratis, åpent for alle. Velkommen!

Forsidefoto: Håkon M.E. Sundaune
Sist oppdatert 21.05.2013