Oslofjorden – en blå juvel?

NIVA inviterer til seminar i anledning vår tidligere direktør Kjell Baalsruds 90 års dag.

  • Kjell BaalsrudTid: Torsdag 6. oktober kl. 12.30 – 15.30
  • Sted: Forum i CIENS, Gaustadalléen 21

Oslofjorden er langt på vei blitt gjenskapt til en ren fjord av uvurderlig verdi som friluftsområde. Men arbeidet er ikke fullført. Vi stiller økende krav til vannkvalitet, og sterk befolkningsvekst og klimaendringer truer. Det er nødvendig med omfattende tiltak også fremover om vi skal beholde Oslofjorden som ”den blå juvelen” den nå er i Oslo-regionen.

Oslofjordens forurensingsproblemer var et sentralt forskningsområde for NIVA da instituttet ble stiftet i 1958. Sammen med Universitetet i Oslo la NIVA med Kjell Baalsrud i spissen det naturfaglige og tekniske grunnlag for de omfattende og vellykkede rensetiltakene som er gjennomført. Kjell Baalsrud er og har vært en utrettelig forkjemper for Oslofjordens ve og vel.

NIVA ønsker å hedre jubilanten ved å sette fokus på Oslofjorden og dens fremtid!

Program

12.30 - 12.45  Velkommen Greta Bentzen, adm dir NIVA
12.45 - 13.00  Sommernatt ved fjorden Sang ved Torill Alsos, NIVA
13.00 - 13.20  Oslofjorden de neste 30 år Sigurd Grande, Fagrådet for Indre Oslofjord
13.20 - 13.40  Friluftslivet – klarer Oslofjorden presset? Rune Svensson, Oslofjordens Friluftsråd
13.40 - 14.00  Oslofjorden – ikke bare vann Jahn Throndsen, Universitet i Oslo
14.00 - 14.25  Kaffepause
14.25 - 14.40  Oslofjorden vår badeplass? Film fra ”gamle dager”
14.40 – 15.00  Miljøgiftene - blir vi aldri kvitt dem? John Arthur Berge, NIVA
15.00 – 15.20  Indre Oslofjord - hvordan blir fremtiden? Jan Magnusson, NIVA
15.20 – 15.40  Med et skrått blikk på fjordforskningen Haakon Thaulow, NIVA

Seminaret er åpent for alle med interesse for Oslofjordens ve og vel!

Etter seminaret blir det feiring av Kjell Baalsrud i NIVAs lokaler med enkel bevertning og taler. Vennligst gi beskjed til NIVAs Servicetorg (22 18 51 00) eller send en e-post til niva@niva.no om du vil være med på samlingen etter seminaret. Alle er velkomne.

Invitasjon til seminaret (PDF-fil)

Sist oppdatert 27.09.2011