Presentasjoner fra workshop om økologisk historie i Nordsjøen

I forbindelse med arbeidet med Forvaltningsplan Nordsjøen inviterte NIVA og Havforskningsinstituttet til Workshop.

Her er alle presentasjonene fra dagen.

Tema for samlingen var:

  • Sentrale utviklingstrekk i miljøtilstanden og miljøhendelser fra 1900-tallet og til i dag
  • Hvordan havområdenes evne til å levere økosystemtjenester er endret

Sist oppdatert 12.11.2012