Presse

Presse og media bes henvende seg til:

Harald Bonaventura Borchgrevink
Medierådgiver
Mobil: +47 40615026
E-post: hbo@niva.no

Bildekreditering

Bilder på NIVAs hjemmesider som er kreditert NIVA eller NIVAs ansatte, kan - om ikke annet er oppgitt - brukes vederlagsfritt så lenge bildet krediteres den ansatte og/eller NIVA også i bruk hos en tredje part.

 

Sist oppdatert 21.05.2010