Presse

Presse og media bes henvende seg til:

Harald Bonaventura Borchgrevink
Medierådgiver
Mobil: +47 40615026
E-post: hbo@niva.no

NB! I uke 9 (27. februar - 2. mars, vennligst kontakt viseadm. dir. Tor-Petter Johnsen for pressehenvendelser.

Bildekreditering

Bilder på NIVAs hjemmesider som er kreditert NIVA eller NIVAs ansatte, kan - om ikke annet er oppgitt - brukes vederlagsfritt så lenge bildet krediteres den ansatte og/eller NIVA også i bruk hos en tredje part.

 

Sist oppdatert 21.05.2010