Solbergstrand

Forskningsstasjonen på Solbergstrand gjennomfører store eksperimenter innen marinøkologi, sedimentforskning og akvakultur. Vi tester også teknologi for rensing av ballastvann. Forskningsstasjonen ligger ved Drøbaksundet i Oslofjorden.

Stasjonen har bassenger og tanker i glassfiber og betong som kan benyttes til forsøk fra 150 liter opp til 550 m3 vannvolum. Det er flere forsøksanordninger på stasjonen, alle bygget for å kunne manipulere med kontrollerte marine eller ferskvanns økosystemer. Stasjonen har 10 laboratorier for forsøks- og analysevirksomhet, deriblant et godkjent smittelaboratorium for fisk og et spesiallaboratorium for arbeid med radioaktive sporstoffer. To velutstyrte verksteder, kjøkken og møterom for 24 personer er også tilgjengelig ved stasjonen.

solbergstrand.jpg

Eksperimenter på Solbergstrand dekker:

  • hardbunnsfjære
  • brakkvannssystemer
  • tang- og taresamfunn
  • bløtbunnssedimenter fra rene og forurensede områder
  • pelagiske samfunn fra de øvre vannlag
  • et større system for å etterligne blandsoner i elver
  • et større renneoppsett for ferskvann forsøk
  • testing av vannbehandlingssystemer

Ved forskningsstasjonen kan vi simulere naturlige miljøforhold som strøm, bølger, vannkvalitet og økologisk samfunnsstruktur.

Vi leier ut deler av anlegget til næringslivet og forsknings- og utviklingsmiljøer.

Avdelingsleder: Oddbjørn Pettersen

Kontaktinformasjon:

Mølleveien 2
1449 Drøbak

Tlf: 22 18 51 00
Faks: (+47) 64 93 32 12

Her finner du oss (kart)

 

Sist oppdatert 24.03.2016