Referansepublikasjoner

Oversikt over Referansepublikasjoner
Tittel Dato
Blåskjel i bur som miljødetektivar 23. oktober 2017 12:35
Dyrene i dammen trenger detox 20. oktober 2017 07:23
DNA-prøver avslører stillehavsøstersens stumme fortid 24. september 2017 12:38
Bedre vannmiljø med skalerte og tilpassede restaureringstiltak 20. oktober 2017 07:23
Blåskjell avslører byens helse 28. januar 2016 02:02
De første blymålingene fra Amundsenhavet ved Sydpolen 21. november 2016 09:51
En symfoni av statistikk avslører tareskogens vendereis 17. september 2015 02:41
Evolusjon i sanntid på Bjørnøya 19. januar 2017 04:40
Ferskvannsøkologi på tvers av landegrenser 17. september 2015 02:40
Grønne sebrafiskhjerner avslører østrogene stoffer 17. september 2015 02:40
Klimaendringer kan føre til overgjødslingstrøbbel i Skagerraks økosystemer 22. juni 2016 10:47
Kråkebollene pigger nordover 17. september 2015 02:27
Laks og aure får avkom som oppfører seg som laks 17. september 2015 02:27
Lusemidler kan skade krepsdyr 24. september 2017 12:38
Marmorfilter redder oppdrettslaksen 17. september 2015 02:40
Mer skog i fjellet gir varmere klima 17. september 2015 02:27
Mikroplast i landbruksjord: Grunn til uro? 27. juni 2017 11:43
Miljøeffekter etter Deepwater Horizon-ulykken 03. februar 2017 01:11
Norsk ferskvannsfisk: Et lager av kvikksølv 17. september 2015 02:39
Nytt verktøy kan simulere og forutsi fremtidige miljøforurensninger 27. juni 2017 11:43
Når Himalayas isbreer smelter våkner miljøgiftene til liv 19. februar 2016 10:34
Pesticider i Kina 15. desember 2015 01:26
På hva og hvordan reagerer ferskvann? 17. september 2015 02:27
Uskyldige ofre i kampen mot lakselusen 02. oktober 2015 11:39
Varsko om veterinærmedisin 12. mai 2016 11:42
Sist oppdatert 17.09.2015