Rutebåt som forskningsassistent

Miljøgifter finnes ofte i så lave konsentrasjoner i vann at de ikke er målbare. Ved å feste oppsamlingsfiltere på rutebåter kan forskere oppdage selv ørsmå mengder av stoffene. Finn ut mer om NIVAs forskning på passive prøvetakere.

Sist oppdatert 23.09.2011