CIENS-frokostseminar: Samferdsel og (vann)miljø

I samfunnet er et fungerende transportsystem essensielt. Utslipp av klimagasser, partikler og støy kobles til bruk av bil, samtidig går en rekke miljøutfordringer under radaren.

Sted: CIENS Toppsenter, Forskningsparken
Når: 02.12.2015 ,08:30 - 10:00

I dette frokostseminaret vil du få svar på bl.a. på dette: Har VW-skandalen bidratt til å sette NOx-utslipp på dagsorden? Er det en utfordring at dyr og planter etablerer seg i rensedammer for veiavrenning? Bilpleieprodukter – hvor mye bruker vi og hvor farlig er det?

Program:

08.15-08.30 Lett frokost

08.30-09.00 Dieselskandalens bidrag til mindre forsuring av vassdrag. Ved Rolf Hagman, Transportøkonomisk Institutt (TØI)

09.00-09.30 Biodiversitet i rensedammer langs veg – bra eller dårlig? Ved Sondre Meland, Statens vegvesen

09.30-10.00 Bilpleieprodukter – ikke bra for verken vannmiljøet eller helsa di! Ved Merete Grung og Sissel Ranneklev, Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

>> Skriv ut invitasjonen (pdf)

>> Påmelding her av hensyn til frokostservering

Sist oppdatert 23.11.2015