Satser på kjemisk forskningslaboratorium

Når samfunnet tar i bruk nye stoffer stilles det nye krav til forskningslaboratorier. NIVA investerer nå i instrumenter og personell for å møte fremtidens krav til kjemisk analyse.

NRK-programmet FBI vil undersøke forekomsten av det omstridte stoffet Bisfenol-A (BPA) i hermetisert mat, som fiskeboller og tomatpuré. Analysen er kompleks, og krever kompetente kjemikere og riktige instrumenter. Kun et fåtall laboratorier i Norge kan analysere for BPA, og NIVAs laboratorium i Oslo er ett av disse.

I FBI-programmet som ble sendt 10. april var analysene for BPA utført av NIVA. Nå skal investeringer i nytt utstyr og personell bidra til å sikre at NIVAs laboratorium kan utføre enda mer komplekse analyser i fremtiden.

Nye stoffer krever nye metoder
I takt med at nye stoffer oppdages eller tas i bruk stilles det nye krav til kjemisk analyse. Et eksempel er ørsmå nanopartikler, som allerede brukes i alt fra skopleieprodukter til rensing av forurenset vann.

- Den raskt voksende bruken av nanopartikler gjør samfunnet avhengig av at forskere utvikler og tar i bruk nye metoder for å måle dem, og deres miljøpåvirkning, sier Kristin Allan, forskningsleder for kjemisk analyse i NIVAs.

I fremtiden er bruksområdene for nanopartikler uante, og effekten de vil ha på miljøet er heller ikke kjent.

- For å møte denne typen utfordring investerer vi nå i nytt utstyr og rekrutterer nye medarbeidere, sier Allan.

Screening
Noen ganger vet ikke forskere helt hva de leter etter, men de vil likevel finne ut hvilke kjemiske stoffer en prøve inneholder. Det er her såkalte «screening»-analyser kommer inn, og å analysere for ukjente forbindelser i miljøprøver er et relativt nytt felt med stort fremtidspotensiale.

- Vi har blant annet investert i instrumentet LC-qTOF. Maskinen er kostbar, men gir oss en helt nødvendig plattform for screening. Vi er klare for utfordringen det er å jakte etter de ukjente forbindelsene i for eksempel en vannprøve, sier forskningsleder Allan.

Tradisjonelle instrumenter kan kun finne spesifikke stoffer, som er definert på forhånd av kjemikeren eller forskeren. LC-qTOF-maskinen kan bestemme millioner av stoffer, og finner svært mange av stoffene i en prøve. Dataene kan lagres, og man kan gå tilbake i tid. I 2030 kan man lete etter stoffer som var tilstede i kloakken i 2013.

Støtte for forskerne
Stikkordene for fremtiden til NIVAs forskningslaboratorium er mange - metallspesiering, aminer, nanopartikler, pesticider, biocider, personlige pleieprodukter. Listen fortsetter og forskningsleder Allan er godt i gang med forberedelsene.

- Det overordnede målet er at laboratoriet skal være nyskapende og støtte forskere i analyser og metodeutvikling. Det tas stadig i bruk nye kjemiske stoffer som ender opp i naturen med ukjente konsekvenser. Vi skal være forberedt på fremtiden og levere avgjørende forskningsbasert kompetanse og kunnskap til beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt, konkluderer hun.

Sist oppdatert 17.09.2015