Ansatt bilde
Øyvind Kaste
dr.philos. (PhD)
Stilling: Regionleder
Telefon: 48892655
Seksjon: Nedbørfeltprosesser
Øyvind Kaste er dr.philos. i limnologi fra Universitetet i Oslo og er spesialist innen måling og modellering av biogeokjemisk stoffomsetning mellom terrestriske og akvatiske økosystemer. Han har vært involvert i en rekke store, interdisiplinære nasjonale og internasjonale prosjekter, både som forsker og som prosjektleder/koordinator. Blant disse er flere EU-prosjekter, prosjekter for Norges Forskningsråd, og store nasjonale overvåkings- og utredningsprogrammer. Han har publisert 40 internasjonale artikler/bokkapitler og har skrevet over 190 fagrapporter.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Wright, Richard F; Couture, Raoul-Marie; Christiansen, Anne B; Guerrero, José-Luis; Kaste, Øyvind; Barlaup, Bjørn T (2017) Effects of multiple stresses hydropower, acid deposition and climate change on water chemistry and salmon populations in the River Otra, Norway Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 574 s 128 - 138 doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.044
 2. Starrfelt, Jostein; Kaste, Øyvind (2014) Bayesian uncertainty assessment of a semi-distributed integrated catchment model of phosphorus transport Environmental Science: Processes & Impacts ISSN 2050-7887. Vol 16 No 7 s 1578 - 1587 doi: 10.1039/c3em00619k
 3. Couture, Raoul-Marie; Tominaga, Koji; Starrfelt, Jostein; Moe, S. Jannicke; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic (2014) Modelling phosphorus loading and algal blooms in a Nordic agricultural catchment-lake system under changing land-use and climate Environmental Science: Processes & Impacts ISSN 2050-7887. Vol 16 No 7 s 1588 - 1599 doi: 10.1039/c3em00630a
 4. Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind; Austnes, Kari (2013) Trends in nutrients and metals in Norwegian rivers and point sources 1990–2009 Hydrology Research ISSN 0029-1277. Vol 44 doi: 10.2166/nh.2013.233
 5. Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind; Austnes, Kari (2013) Trender i tilførsler av næringsstoffer og metaller til norske kystområder 1990-2009 Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No 4 s 469 - 479
 6. Schneider, Susanne Claudia; Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Kaste, Øyvind (2013) Juncus bulbosus nuisance growth in oligotrophic freshwater ecosystems: Different triggers for the same phenomenon in rivers and lakes? Aquatic Botany ISSN 0304-3770. Vol 104 s 15 - 24 doi: 10.1016/j.aquabot.2012.10.001
 7. Moe, Therese Fosholt; Brysting, Anne Krag; Andersen, Tom; Schneider, Susanne Claudia; Kaste, Øyvind; Hessen, Dag Olav (2013) Nuisance growth of Juncus bulbosus: the roles of genetics and environmental drivers tested in a large-scale survey Freshwater Biology ISSN 0046-5070. Vol 58 No 1 s 114 - 127 doi: 10.1111/fwb.12043
 8. Billen, Gilles; Silvestre, Marie; Grizzetti, Bruna; Leip, Adrian; Garnier, Josette; Voss, Maren; Howarth, Robert; Bouraoui, Fayçal; Lepistö, Ahti; Kortelainen, Pirkko; Johnes, Penny J.; Curtis, Christopher J.; Humborg, Christoph; Smedberg, Erik; Kaste, Øyvind; Ganeshram, Raja; Beusen, Arthur; Lancelot, Christiane (2011) Nitrogen flows from European regional watersheds to coastal marine waters i The European Nitrogen Assessment, Sutton, Mark A.; Howard, Clare M.; Erisman, Jan Willem; Billen, Gilles; Bleeker, Albert; Grennfelt, Peringe; van Grinsven, Hans; Grizzetti, Bruna , Cambridge University Press. ISBN 9781107006126. 13. s 271 - 297
 9. Durand, Patrick; Breuer, Lutz; Johnes, Penny J.; Billen, Gilles; Butturini, Andrea; Pinay, Gilles; van Grinsven, Hans; Garnier, Josette; Rivett, Michael; Reay, David S.; Curtis, Christopher J.; Siemens, Jan; Maberly, Stephen; Kaste, Øyvind; Humborg, Christoph; Loeb, Roos; de Klein, Jeroen; Hejzlar, Josef; Skoulikidis, Nikos; Kortelainen, Pirkko; Lepistö, Ahti; Wright, Richard Frederic (2011) Nitrogen processes in aquatic ecosystems i The European Nitrogen Assessment, Sutton, Mark A.; Howard, Clare M.; Erisman, Jan Willem; Billen, Gilles; Bleeker, Albert; Grennfelt, Peringe; van Grinsven, Hans; Grizzetti, Bruna , Cambridge University Press. ISBN 9781107006126. 7. s 126 - 146
 10. Skeffington, Richard A.; Wade, Andrew J.; Whitehead, Paul G.; Butterfield, Dan; Kaste, Øyvind; Andersen, Hans Estrup; Rankinen, Katri; Grenouillet, Gael (2010) Modelling Catchment-Scale Responses to Climate Change i Climate Change Impacts on Freshwater Ecosystems, Kernan, Martin; Battarbee, Richard W.; Moss, Brian R. , Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-7913-3. 10. s 236 - 261
 11. Wright, Richard Frederic; Aherne, Julian; Bishop, Kevin; Dillon, Peter J.; Erlandsson, Martin; Evans, Chris D.; Forsius, Martin; Hardekopf, David W.; Helliwell, Rachel C.; Hruška, Jakub; Hutchins, Mike; Kaste, Øyvind; Kopácek, Jirí; Krám, Pavel; Laudon, Hjalmar; Moldan, Filip; Rogora, Michela; Smelhus, Anne M; de Wit, Heleen (2010) Interaction of Climate Change and Acid Deposition i Climate Change Impacts on Freshwater Ecosystems, Kernan, Martin; Battarbee, Richard W.; Moss, Brian R. , Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4051-7913-3. 7. s 152 - 180
 12. Smelhus, Anne M; Wright, Richard Frederic; Kaste, Øyvind (2009) Modelling seasonal nitrate concentrations in runoff of a heathland catchment in SW Norway using the MAGIC model: I. Calibration and specification of nitrogen processes Hydrology Research ISSN 0029-1277. Vol 40 No 2-3 s 198 - 216 doi: 10.2166/nh.2009.067
 13. Smelhus, Anne M; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic (2009) Modelling future NO3 leaching from an upland headwater catchment in SW Norway using the MAGIC model: II. Simulation of future nitrate leaching given scenarios of climate change and nitrogen deposition Hydrology Research ISSN 0029-1277. Vol 40 No 2-3 s 217 - 233 doi: 10.2166/nh.2009.068
 14. Wright, RF; Kaste, Øyvind; de Wit, HA; Tjomsland, T; Bloemerts, M; Molvaer, J; Selvilk, JR (2008) Effect of climate change on fluxes of nitrogen from the Tovdal River basin, Norway, to adjoining marine areas Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No 1 s 64 - 72
 15. Stuanes, Arne O.; de Wit, Heleen; Hole, Lars R; Kaste, Øyvind; Mulder, Jan; Riise, Gunnhild; Wright, Richard Frederic (2008) Effect of climate change on flux of N and C: Air-land-freshwater-marine links: Synthesis Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No 1 s 2 - 8 doi: 10.1579/0044-7447(2008)37[2:EOCCOF]2.0.CO;2
 16. Strand, Line Tau; Haaland, Ståle Leif; Kaste, Øyvind; Stuanes, Arne O. (2008) Natural variability in soil and runoff from small headwater catchments at Storgama, Norway Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No 1 s 18 - 28 doi: 10.1579/0044-7447(2008)37[18:NVISAR]2.0.CO;2
 17. Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Vestgarden, Live Semb; Mulder, Jan (2008) Manipulation of snow in small headwater catchments at Storgama, Norway: Effects on leaching of total organic carbon and total organic nitrogen Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No 1 s 38 - 47
 18. Haaland, Ståle Leif; Austnes, Kari; Kaste, Øyvind; Mulder, Jan; Riise, Gunnhild; Vestgarden, Live Semb; Stuanes, Arne O. (2008) Manipulation of precipitation in small headwater catchments at Storgama, Norway: Effects on leaching of organic carbon and nitrogen species Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No 1 s 48 - 55
 19. Kaste, Øyvind; Austnes, Kari; Vestgarden, Live Semb; Wright, Richard Frederic (2008) Manipulation of snow in small headwater catchments at Storgama, Norway: Effects on leaching of inorganic nitrogen Ambio ISSN 0044-7447. Vol 37 No 1 s 29 - 37 doi: 10.1579/0044-7447(2008)37[29:MOSISH]2.0.CO;2
 20. Sjoeng, AMS; Kaste, Øyvind; Torseth, K; Mulder, J (2007) N leaching from small upland headwater catchments in southwestern Norway Water, Air and Soil Pollution ISSN 0049-6979. Vol 179 doi: 10.1007/s11270-006-9236-5
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (2017) Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6899-7. No 7164 (78 sider)
 2. Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian (2017) Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6845-4. No 7110 (32 sider)
 3. Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente (2017) Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6844-7. No 7109 (26 sider)
 4. Forsgren, Elisabet; Aarrestad, Per Arild; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Friberg, Nikolai; Jonsson, Bror; Kaste, Øyvind; Lindholm, Markus; Nilsen, Erlend Birkeland; Systad, Geir Helge; Veiberg, Vebjørn; Ødegaard, Frode (2015) Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge , Norsk institutt for naturforskning. ISBN 978-82-426-2840-4. Vol 2015 No 1210 (133 sider)
 5. Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A.; Isaksen, Trond Einar; Haraldstad, Tormod; Hobæk, Anders; Høgberget, Rolf; Kroglund, Frode; Lehmann, Gunnar Bekke; Martinsen, Bjørn Olav; Normann, Eirik; Kaste, Øyvind; Kile, Nils Børge; Kleiven, Einar; Pulg, Ulrich; Skancke, Liv Bente; Velle, Gaute; Vollset, Knut Wiik; Vethe, Arne; Wiers, Tore (2015) Blekeprosjektet. Status og tiltak 2010-2014 , LFI Uni Research Miljø. No 249 (91 sider)
 6. Hindar, Atle; Selvik, John Rune; Christiansen, Anne Bjørkenes; Kaste, Øyvind (2015) Beregning av nåværende og framtidig tilførsel og konsentrasjon av nitrogen og fosfor for vannområdene i vannregion Agder , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6524-8. No 6789 (41 sider)
 7. Skarbøvik, Eva; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne; Isdahl, Carina; Gullberg, Gorm; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic; Jantsch, Tor Gunnar; Bjørndalen, Knut; Søndergaard, Martin (2013) Hva vet vi om Vansjø i dag – og hva trengs det mer kunnskap om? Rapport fra workshop om Vansjø, oktober 2013 , Bioforsk. ISBN 978-82-17-01202-3. Vol 8 No 188 (40 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Poste, Amanda; Koppelle, Sebastiaan; Seuthe, Lena; Christensen, Guttorm; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Borgå, Katrine; Ruus, Anders; Kaste, Øyvind (2017) Riverine inputs to Norwegian fjords: Effects on lower food web structure and mercury bioaccumulation International Conference on Mercury as a Global Pollutant 16.07.2017
 2. Tominaga, Koji; Finstad, Anders Gravbrøt; Kaste, Øyvind; Andersen, Tom (2012) From changes in climate to changes in lake thermal status Guest lecture at NVE 13.09.2012
 3. Tominaga, Koji; Finstad, Anders Gravbrøt; Kaste, Øyvind; Andersen, Tom (2012) Future climate impact on lakes in Fennoscandia: A dynamic mechanistic modelling approach ASLO Aquatic Sciences Meeting 12.07.2012
 4. Moe, Therese Fosholt; Kaste, Øyvind (2011) Krypsivet holder på sin hemmelighet Fædrelandsvennen 17.03.2011
 5. Cardoso, Ana Cristina; Free, Gary; Nõges, Peeter; Kaste, Øyvind; Poikane, Sandra; Lyche-Solheim, Anne (2009) Lake Management, Criteria i Encyclopedia of Inland Waters, Likens, Gene E , Elsevier. ISBN 978-0-12-370626-3. Lake management criteria. s 310 - 331
 6. Skjelkvåle, Brit Lisa; Bjerknes, Vilhelm; Hindar, Atle; Kaste, Øyvind; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Åtland, Åse (2007) Vannkjemi i Vannkvalitet og smoltproduksjon. Red.Vilhelm Bjerknes, . Kapittel: Vannkjemi. s 57 - 93
 7. Bishop, Kevin; Forsius, Martin; Kaste, Øyvind; Laudon, Hjalmar; Moiseenko, T.; Skjelkvåle, Brit Lisa (2006) Episodic acidification i AMAP assessment 2006: Acidifying pollutants, arctic haze, and acidification in the arctic, Calder, John; Forsius, Martin; Reiersen, Lars Otto . ISBN 82-7971-046-9. Chapter 6.3. s 78 - 81
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.