Ansatt bilde
Camilla H C Hagman
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: 90615679
Seksjon: Ferskvannsøkologi
Camilla H. C. Hagman er utdannet økolog med spesialisering innen mikrobiologi, og tok hovedfag ved UMB med støtte fra Statens Vegvesen. Hun har vært ansatt som forskningsassistent ved NIVA siden september 2007 i seksjon for Biodiversitet i Ferskvann. Hovedsakelig arbeider hun med NIVAs algekultursamling, hvor hun er kurator og prosjektleder, og med analysering og biomasse bestemmelse av planteplankton i ferskvann. Hun er prosjektleder for noen av NIVAs overvåkingsprosjekter og medarbeider på flere, i tillegg til å være involvert i forsknings- og utredningsprosjekter og EU-prosjekteter. Hun har også erfaring fra bl.a. feltarbeid i forbindelse med overvåking, og med utføring av bakterieanalyser, spesielt for NIVAs prosjekt for testing av rensemetoder for ballastvann. Camilla er medforfatter og bidragsyter til flere faglige rapporter og publikasjoner.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Schneider, Susanne Claudia; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Petrin, Zlatko (2017) Effects of flow events and nutrient addition on stream periphyton and macroinvertebrates: an experimental study using flumes Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems ISSN 1961-9502. Vol 418 doi: 10.1051/kmae/2017041
  2. Hagman, Camilla H. Corneliussen; Ballot, Andreas; Hjermann, Dag Øystein; Skjelbred, Birger; Brettum, Pål; Ptacnik, Robert (2014) The occurrence and spread of Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing (Raphidophyceae) in Norwegian lakes Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 744 No 1 s 1 - 14 doi: 10.1007/s10750-014-2050-y
  3. Lebret, Karen; Fernández, María Fernández; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Rengefors, Karin; Hansson, Lars-Anders (2012) Grazing resistance allows bloom formation and may explain invasion success of Gonyostomum semen Limnology and Oceanography ISSN 0024-3590. Vol 57 No 3 s 727 - 734 doi: 10.4319/lo.2012.57.3.0727
  4. Bomo, Anne-Marie; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Haande, Sigrid (2012) Bruk av klor, UV og ozon for fjerning av cyanotoksiner i drikkevann - en vurdering av vannbehandlingens kapasitet i dag og i et fremtidig klima Vann ISSN 0042-2592. Vol 47 No 2 s 207 - 217
  5. Bomo, Anne-Marie; Tryland, Ingun; Haande, Sigrid; Corneliussen Hagman, Camilla H.; Utkilen, Hans Chr. (2011) The impact of cyanobacteria on growth and death of opportunistic pathogenic bacteria Water Science and Technology ISSN 0273-1223. Vol 64 No 2 s 384 - 390 doi: 10.2166/wst.2011.647
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

  1. Hagman, Camilla H. Corneliussen (2016) Miljøtilstand i Aurevann, Trehørningsvassdraget og Søndre Heggelivann 2015 med fokus på cyanobakterier og luktproblemer. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6743-3. No 7008 (46 sider)
  2. Hagman, Camilla H. Corneliussen; Hawley, Kate (2016) Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6742-6. No 7007 (35 sider)
  3. Strand, David; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Hostyeva, Vladyslava; Skogan, Odd Arne Segtnan (2015) Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2014. Med vekt på resultater fra 2014 - Datarapport , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6555-2. No 6820 (76 sider)
  4. Strand, David; Hagman, Camilla H. Corneliussen; Hostyeva, Vladyslava; Skogan, Odd Arne Segtnan (2015) Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker 1972-2014 med vekt på viktige resultater fra 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6554-5. No 6819 (16 sider)
  5. Hagman, Camilla H. Corneliussen (2015) Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6513-2. No 6778 (36 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.