Ansatt bilde
Dag Øystein Hjermann
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: 97655636
Seksjon: Forskningsinfrastruktur
Hjermann har PhD-grad i biologi med fagretning zoologi og økologi. Hans spesialfelt er statistisk analyse og modellering, samt behandling av store datamengder. Han arbeider spesielt med data fra sensorer (Ferrybox) og overvåkning av miljøgifter i marine organismer. Han jobber i flere internasjonale prosjekter og organisasjoner i forbindelse med dette (Copernicus, EEA, OSPAR). Han har også arbeidet med analyser av mulige effekter av oljeulykker, både som post-doc ved Statoils
grunnforskningsprogram VISTA og i prosjekter ved UiO. Ved UiO arbeidet han også mye med økosystemet og fiskebestandene i Barentshavet og hvordan disse påvirkes av klimavariasjoner, og var bl.a. prosjektleder for prosjektet SVIM som var et samarbeid mellom UiO, met.no,
Havforskningsinstituttet, og PINRO i Murmansk. Hjermann har
publisert 40 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, inkl. Proceedings of the
National Academy of Sciences, Proceedings of the Royal Society of London, og Marine Ecology Progress Series,
samt 3 bokkapitler. Hjermann er også styreleder i Biofokus (www.biofokus.no, 13 ansatte).

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Langangen, Øystein; Olsen, Erik Joel Steinar; Stige, Leif Christian; Ohlberger, Jan Philipp; Yaragina, Natalia A.; Vikebø, Frode Bendiksen; Bogstad, Bjarte; Stenseth, Nils Christian; Hjermann, Dag Øystein (2017) The effects of oil spills on marine fish: Implications of spatial variation in natural mortality Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 119 No 1 s 102 - 109 doi: 10.1016/j.marpolbul.2017.03.037
 2. Durant, Joel M; Hjermann, Dag Ø (2017) Age-structure, harvesting and climate effects on population growth of Arcto-boreal fish stocks Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 577 s 177 - 188 doi: 10.3354/meps12210
 3. Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Ø; Kempa, Magdalena; Norling, Pia Carina; Kolluru, Venkat S. (2017) Increased spreading potential of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) at its northern distribution limit in Europe due to warmer climate Marine and Freshwater Research ISSN 1323-1650. Vol 68 No 2 s 252 - 262 doi: 10.1071/MF15071
 4. Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Beylich, Bjørnar; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker (2017) Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s 85 - 92 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.018
 5. Langangen, Øystein; Ohlberger, Jan; Stige, Leif C.; Durant, Joel M.; Ravagnan, Elisa; Stenseth, Nils C.; Hjermann, Dag Ø. (2017) Cascading effects of mass mortality events in Arctic marine communities Global Change Biology ISSN 1354-1013. Vol 23 No 1 s 283 - 292 doi: 10.1111/gcb.13344
 6. Grung, Merete; Ruus, Anders; Schneider, Susanne Claudia; Hjermann, Dag Øystein; Borgå, Katrine (2016) Toxicokinetics of pyrene in the freshwater alga Chara rudis Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 157 s 49 - 56 doi: 10.1016/j.chemosphere.2016.04.128
 7. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (2015) Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 530 s 29 - 46 doi: 10.3354/meps11306
 8. Feng, Jianfeng; Durant, Joel Marcel; Stige, Leif Christian; Hessen, Dag Olav; Hjermann, Dag Øystein; Zhu, Lin; Llope, Marcos; Stenseth, Nils Christian (2015) Contrasting correlation patterns between environmental factors and chlorophyll levels in the global ocean Global Biogeochemical Cycles ISSN 0886-6236. Vol 29 No 12 s 2095 - 2107 doi: 10.1002/2015GB005216
 9. Stige, Leif Christian; Langangen, Øystein; Yaragina, Nathalia A.; Vikebø, Frode Bendiksen; Bogstad, Bjarte; Ottersen, Geir; Stenseth, Nils Christian; Hjermann, Dag Øystein (2015) Combined statistical and mechanistic modelling suggests food and temperature effects on survival of early life stages of Northeast Arctic cod (Gadus morhua) Progress in Oceanography ISSN 0079-6611. Vol 134 s 138 - 151 doi: 10.1016/j.pocean.2015.01.009
 10. Hagman, Camilla H. Corneliussen; Ballot, Andreas; Hjermann, Dag Øystein; Skjelbred, Birger; Brettum, Pål; Ptacnik, Robert (2014) The occurrence and spread of Gonyostomum semen (Ehr.) Diesing (Raphidophyceae) in Norwegian lakes Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 744 No 1 s 1 - 14 doi: 10.1007/s10750-014-2050-y
 11. Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Øystein (2014) The influence of physical factors on kelp and sea urchin distribution in previously and still grazed areas in the NE Atlantic PLoS ONE ISSN 1932-6203. Vol 9 No 6 doi: 10.1371/journal.pone.0100222
 12. Feng, Jianfeng; Stige, Leif Christian; Durant, Joel Marcel; Hessen, Dag Olav; Zhu, Lin; Hjermann, Dag Øystein; Llope, Marcos; Stenseth, Nils Christian (2014) Large-scale season-dependent effects of temperature and zooplankton on phytoplankton in the North Atlantic Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 502 s 25 - 37 doi: 10.3354/meps10724
 13. Durant, Joel Marcel; Hjermann, Dag Øystein; Handrich, Yves (2013) Diel feeding strategy during breeding in male Barn Owls (Tyto alba) Journal of Ornithology = Journal fur Ornithologie ISSN 0021-8375. Vol 154 No 3 s 863 - 869 doi: 10.1007/s10336-013-0956-1
 14. Hjermann, Dag Øystein; Fisher, Jonathan A.D.; Rouyer, Tristan Alexander; Frank, Kenneth T.; Stenseth, Nils Christian (2013) Spatial analysis of North Sea cod recruitment: concurrent effects of changes in spawning stock biomass, temperature and herring abundance Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 480 s 263 - 275 doi: 10.3354/meps10315
 15. Durant, Joel Marcel; Hjermann, Dag Øystein; Falkenhaug, Tone; Gifford, Dian; Naustvoll, Lars Johan; Sullivan, Barbara; Beaugrand, Grégory; Stenseth, Nils Christian (2013) Extension of the match-mismatch hypothesis to predator-controlled systems Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 474 s 43 - 52 doi: 10.3354/meps10089
 16. Durant, Joel Marcel; Hidalgo, Manuel; Rouyer, Tristan Alexander; Hjermann, Dag Øystein; Ciannelli, Lorenzo; Eikeset, Anne Marie; Yaragina, Natalia A.; Stenseth, Nils Christian (2013) Population growth across heterogeneous environments: effects of harvesting and age structure Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 480 s 277 - 287 doi: 10.3354/meps10308
 17. Hidalgo, Manuel; Gusdal, Yvonne; Dingsør, Gjert Endre; Hjermann, Dag Øystein; Ottersen, Geir; Stige, Leif Christian; Melsom, Arne; Stenseth, Nils Christian (2012) A combination of hydrodynamical and statistical modelling reveals non-stationary climate effects on fish larvae distributions Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences ISSN 0962-8452. Vol 279 No 1727 s 275 - 283 doi: 10.1098/rspb.2011.0750
 18. Bundy, Alida; Bohaboy, Erin C; Hjermann, Dag Øystein; Mueter, Franz J.; Fu, Caihong; Link, Jason S. (2012) Common patterns, common drivers: comparative analysis of aggregate surplus production across ecosystems Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 459 s 203 - 218 doi: 10.3354/meps09787
 19. Rouyer, Tristan Alexander; Ottersen, Geir; Durant, Joel Marcel; Hidalgo, Manuel; Hjermann, Dag Øystein; Persson, Jonas; Stige, Leif Christian; Stenseth, Nils Christian (2011) Shifting dynamic forces in fish stock fluctuations triggered by age truncation? Global Change Biology ISSN 1354-1013. Vol 17 No 10 s 3046 - 3057 doi: 10.1111/j.1365-2486.2011.02443.x
 20. Stige, Leif Christian; Ottersen, Geir; Hjermann, Dag Øystein; Dalpadado, Padmini; Jensen, Louise Kiel; Stenseth, Nils Christian (2011) Environmental toxicology: Population modeling of cod larvae shows high sensitivity to loss of zooplankton prey Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 62 No 2 s 395 - 398 doi: 10.1016/j.marpolbul.2010.11.034
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig (2017) Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6866-9. No 7131 (64 sider)
 2. Green, Norman W.; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise; Bæk, Kine (2016) Contaminants in coastal waters of Norway 2015. Miljøgifter i norske kystområder 2015. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6822-5. No 7087 (209 sider)
 3. Rinde, Eli; Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre (2016) Larvae drift simulations of the Pacific oyster in Skagerrak – influence of climate change on larvae development, survival and dispersal , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6751-8. No 7016 (22 sider)
 4. Hjermann, Dag Øystein (2016) Geostatistiske analyser av miljøgifter i mudringsområde Borg 1 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6792-1. No 7057 (56 sider)
 5. Fagerli, Camilla With; Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Staalstrøm, Andre; Green, Norman Whitaker; Hjermann, Dag Øystein; Selvik, John Rune (2016) Tiltaksrettet overvåking av Grenlandsfjordene i henhold til vannforskriften. Overvåking for konsortium av 11 bedrifter i Grenland. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6784-6. No 7049 (211 sider)
 6. Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (2015) Contaminants in coastal waters of Norway 2014. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6652-8. No 6917 (220 sider)
 7. Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre; Hagen, Anders Gjørwad; Skogan, Odd Arne Segtnan (2015) Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor The Quartz Corp på Drag i Tysfjord – rapport av målinger gjort i 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6613-9. No 6878 (54 sider)
 8. Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (2014) Contaminants in coastal waters of Norway 2013 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6463-0. No 6728 (172 sider)
 9. Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats (2014) Tallknusing av sukkertaredata , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6472-2. No 6737 (48 sider)
 10. Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats (2014) Miljødirektoratets tallknuserprosjekt: Tallknusing av sukkertaredata , NIVA rapport. ISBN 978-82-577-6472-2. (48 sider)
 11. Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd (2014) Overvåking av miljøgifter i Kristiansandsfjorden i 2013.Undersøkelse av blåskjell , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6430-2. No 6695 (136 sider)
 12. Diekert, Florian Klaus; Hjermann, Dag Øystein; Nævdal, Eric; Stenseth, Nils Christian (2008) Optimal Age- and Gear-specific Harvesting Policies for North-East Arctic Cod , University of Oslo, Department of Economics. No 16/2008 (36 sider)
 13. Løvdal, Ingunn; Heggland, Arne; Gaarder, Geir; Røsok, Øystein; Hjermann, Dag Øystein; Blindheim, Terje (2002) Siste Sjanse-metoden: En systematisk gjennomgang av prinsipper og faglig begrunnelse , Stiftelsen Siste Sjanse. ISBN 82-92005-31-5. (159 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Bechmann, Renée Katrin; Lyng, Emily; Westerlund, Stig; Bamber, Shaw Duncan; Ramanand, Sreerekha S.; Berry, Mark; Ravagnan, Elisa; Arnberg, Maj; Moe, S. Jannicke; Hjermann, Dag Øystein; Seear, Paul; Calosi, Piero; Langford, Katherine (2016) Lakselusmedisin dreper reker Forskningsrådets og FHFs mini-seminar: Havmiljø - Nord-Fishing 17.08.2016
 2. Durant, Joel Marcel; Krasnov, Yuri V.; Nikolaeva, Natalia G.; Hjermann, Dag Øystein (2015) Prey abundance and Competition with fish as drivers for kittiwake population in the subarctic 2nd World Seabird Conference 26.10.2015
 3. Rinde, Eli; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Hjermann, Dag Øystein (2014) Recovery of grazed kelp forests in northeast Atlantic - the influence of climate change and environmental factors International Temperate Reefs Symposium 12.01.2014
 4. Borchgrevink, Harald Bonaventura; Hjermann, Dag Øystein (2014) Mindre torsk langs Skagerrak-kysten forskning.no 05.04.2014
 5. Stige, Leif Christian; Langangen, Øystein; Yaragina, NA; Vikebø, Frode Bendiksen; Gusdal, Yvonne; Bogstad, Bjarte; Melsom, Arne; Stenseth, Nils Christian; Hjermann, Dag Øystein (2013) Disentangling the effects of ocean transport, temperature and food concentration on the distribution of fish larvae ICES Annual Science Conference 23.09.2013
 6. Angeltveit, Gro; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Hjermann, Dag Øystein; Tveiten, Lise Ann (2013) What determines the density of epiphytic algae. Variation in algal density on kelp (Laminaria hyperborea) stipes with environmental variables and red sea urchin (Echinus esculentus) density Nordic Marine Science Conference 28.10.2013
 7. Stige, Leif Christian; Langangen, Øystein; Bogstad, Bjarte; Melsom, A.; Yaragina, Nathalia A.; Vikebø, Frode Bendiksen; Gusdal, Yvonne; Stenseth, Nils Christian; Hjermann, Dag Øystein (2012) Statistical analysis of fish larvae distributions: incorporation of information from hydrodynamic modeling of transport International Statistical Ecology Conference 03.07.2012
 8. Gundersen, Hege; Hjermann, Dag Øystein; Norderhaug, Kjell Magnus (2012) The Norwegian Coastal Monitoring Programme (1990-p.t.): Effects of eutrophication and climatic change on rocky bottom macro algea and sessile fauna The 47th European Marine Biology Symposium (EMBS). 03.09.2012
 9. Pampanin, D.M.; Ravagnan, E.; Apeland, S.; Aarab, N.; Godal, B.F.; Westerlund, S.; Hjermann, Dag Øystein; Eftestøl, Trygve; Budka, M.; Gabrys, B.; Viarengo, A.; Barsiene, J. (2010) The marine environment IQ concept Developing an index of the quality of the marine environment based on biomarkers: Integration of pollutant effects on marine organisms Comparative Biochemistry and Physiology A ISSN 1095-6433. Vol 157 No 1 s S52 - S52 doi: 10.1016/j.cbpa.2010.06.148
 10. Hjermann, Dag Øystein (2010) Environmental stress is threatening life in the sea Cicero 25.08.2010
 11. Hjermann, Dag Øystein; Stige, Leif Christian; Stenseth, Nils Christian (2010) Misvisende om risikoen for fiskedød Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) ISSN 0804-3116. Vol 3 s 12 - 12
 12. Diekert, Florian Klaus; Eikeset, Anne Marie; Hjermann, Dag Øystein; Stenseth, Nils Christian (2010) Utvid maskevidden Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) ISSN 0804-3116. Vol 3 s 7 - 7
 13. Durant, Joel Marcel; Hjermann, Dag Øystein; Stenseth, Nils Christian (2009) Reversing the Match-mismatch relationship: the prey point of view ICES Annual Science Conference in Berlin 20.09.2009
 14. Hidalgo, Manuel; Gusdal, Yvonne; Dingsør, Gjert Endre; Ciannelli, Lorenzo; Hjermann, Dag Øystein; Ottersen, Geir; Stige, Leif Christian; Fossum, Ingerid; Melsom, Arne; Stenseth, Nils Christian (2009) Combining hydrographical particles-tracking models with spatial analyses to evaluate spatial dynamics of cod larvae and 0-group in the Barents Sea ICES Annual Science Conference 2009 21.09.2009
 15. Stige, Leif Christian; Ottersen, Geir; Dalpadado, Padmini; Hjermann, Dag Øystein; Stenseth, Nils Christian (2009) Vil mulig dødelighet av dyreplankton etter et oljeutslipp påvirke fiskepopulasjoner? Havet og Kysten - konferanse 28.04.2009
 16. Hjermann, Dag Øystein; Stige, Leif Christian (2009) The ecology of the Barents Sea under climate variation Conference on Ecology and Evolution 03.09.2009
 17. Durant, Joel Marcel; Le Bohec, Céline; Hjermann, Dag Øystein; Stenseth, Nils Christian; Sabarros, Philippe Sunil (2009) The King Penguin under climate changes: trend and sensitivity Seabird Group 10th international Conference 27.03.2009
 18. Hjermann, Dag Øystein; Hidalgo, Manuel; Eikeset, Anne Marie; Gusdal, Yvonne; Dingsør, Gjert Endre; Ciannelli, Lorenzo; Ottersen, Geir; Stige, Leif Christian; Fossum, Ingerid; Melsom, Arne; Stenseth, Nils Christian (2009) Nordøst-arktisk torsk: effekter av klima, fiskeri-indusert evolusjon og artsinteraksjoner gjennom torskens livssyklus Havet og Kysten-konferanse 28.04.2009
 19. Hjermann, Dag Øystein; Bogstad, Bjarte; Dingsør, Gjert Endre; Gjøsæter, Harald; Ottersen, Geir; Eikeset, Anne Marie; Stenseth, Nils Christian (2009) Trophic interactions affecting a key ecosystem component: a multi-stage analysis of the recruitment of the Barents Sea capelin ICES ASC 21.09.2009
 20. Hidalgo, Manuel; Gusdal, Yvonne; Dingsør, Gjert E.; Ciannelli, Lorenzo; Hjermann, Dag Øystein; Ottersen, Geir; Stige, Leif Christian; Fossum, Ingerid; Melsom, Arne; Stenseth, Nils Christian (2009) Relative contribution of oceanographic conditions and spawning aggregations to cod larvae and 0-group seascape in the Barents Sea under different climatic scenario 3rd GLOBEC OSM. Marine ecosystems: from function to prediction. 22.06.2009
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.