Ansatt bilde
Guri Sogn Andersen
PhD
Stilling: Forsker, ph.d.
Telefon: 99029508
Seksjon: Marin biologi
Guri Sogn Andersen er marinbiolog (PhD) med spesiell kompetanse innen tareskogsøkologi. Hun har mye erfaring fra feltarbeid både over og under vann. Guri har bred erfaring med databehandling og analyser ved bruk av diverse univariate og multivariate statistiske metoder. Hun har også erfaring med biogeografisk modellering og bruk av GIS-verktøy. Guri har vært involvert i en rekke risiko- og sårbarhetsanalyser og har utviklet metodikk benyttet i store marine konsekvensutredninger. Hun har også prosjektledererfaring.

Guri er interessert i populærvitenskapelig formidling og er flink til å kommunisere fagstoff på en lettfattelig måte.